Dr.ir. S.I. de Wit

Dr.ir. S.I. de Wit

Profiel

Biografie

Saskia de Wit heeft tuin- en landschapsarchitectuur gestudeerd aan de Wageningen Universiteit (1987-1993) en Architectuur en Stedenbouwkunde aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft (1990-1992). ze heeft gewerkt als ontwerper bij Jacobsen Landscape Architects (Cheltenham UK, 1992-1993) en bij de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting in Rotterdam (2004-2005). In 1998 heeft ze Saskia de Wit Landschapsarchitectuur opgericht.

Sinds 1993 is ze verbonden aan voor de Leerstoel Landschapsarchitectuur aan de Faculteit Bouwkunde in Delft, waar ze als universitair docent betrokken is bij onderzoek, onderwijs en organisatie. Ook heeft ze lesgegeven aan andere onderwijsinstellingen, zoals de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Groningen en de Rietveldacademie in Amsterdam. In 2014 is ze gepromoveerd met het proefschrift ‘Hidden Landscapes; The Metropolitan Garden and the Genius Loci’.

Ook zet ze zich actief in voor kennisontwikkeling en -verspreiding. Ze is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en bij Tuinhistorisch Genootschap Cascade. Van 2006 tot 2009 heeft ze geparticipeerd in de stuurgroep ter oprichting van de DSL (Dutch School of Landscape Architecture), een samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit, de TU Delft, de Academie van Bouwkunst Amsterdam, Hogeschool Van Hall-Larenstein Velp, HAS Hogeschool Den Bosch en de NVTL. Ze heeft verscheidene seminars, lezingenreeksen en tentoonstellingen georganiseerd, heeft aan diverse jury’s deelgenomen, en meerdere keren is gastredacteur geweest bij het vaktijdschrift Tuin & Landschap.

Expertise

Lees meer

Nevenwerkzaamheden