S.J.J. (Sem) Nouws

S.J.J. (Sem) Nouws

Profiel

Onderzoek

Sem doet onderzoek naar het ontwerpproces van publieke algoritmische systemen. In zijn PhD project ontwikkelt hij een ontwerptheorie die voorschrijft hoe het ontwerpproces moet worden georganiseerd om onrecht voor burgers te voorkomen, mitigeren of corrigeren. De ontwerptheorie wordt gebaseerd op de principes van de democratische rechtsstaat en socio-technisch systeemontwerp.

Biografie

Sem Nouws is promovendus bij de sectie Information en Communicatie Technologie. Sem heeft zijn bachelor Technische Bestuurskunde en master Complex Systems Engineering and Management aan de TBM faculteit gedaan. Daarnaast heeft hij een bachelor rechten aan de Erasmus Universiteit gedaan. Voorafgaand aan zijn PhD heeft Sem in 2019 deelgenomen aan de Nationale Denktank dat dat jaar over digitalisering ging.

Lees meer

Publicaties

Nevenwerkzaamheden