Bachelordiploma aanvragen

Goedkeuring curriculum

Als je programmadelen of vakken wilt volgen buiten het reguliere programma van je opleiding, moet je vooraf toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding. Controleer je vakken zorgvuldig en zorg dat de Study Programme Administration (SPA), spa-tnw@tudelft.nl, goed op de hoogte is van je keuzevakken.

Diploma-aanvraag

Tot 20 werkdagen voor de zitting van de examencommissie kun je je diploma aanvragen. Uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting van de examencommissie moet het laatste cijfer bekend zijn.

Uiterlijk 20 werkdagen voor de zitting van de examencommissie kun je je diploma aanvragen door het aanmeldingsformulier te mailen naar spa-tnw@tudelft.nl. De examencommissie heeft maandelijks een zitting. De datum van je laatste onderwijsverrichting wordt opgenomen op je diploma. Moet je onverhoopt wachten op een diploma-uitreiking, dan kun je een 'verklaring eisen voldaan' opvragen bij spa-tnw@tudelft.nl. Deze wordt bijvoorbeeld afgegeven als je je moet verantwoorden bij een werkgever. Heb je aan al je bachelorverplichtingen voldaan, maar heb je nog geen diploma, neem dan contact op met het ExamDesk@tudelft.nl, om te kunnen deelnemen aan mastertentamens. Het ExamDesk kan inschrijving voor de tentamens (in Delft) voor je openstellen. Meld je via studielink aan voor de master die je wilt gaan volgen.

5 werkdagen na aanmelding
Je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanmelding voor het examen van de Study Programme Administration (SPA).
De examencommissie beoordeelt of je aan alle exameneisen hebt voldaan. Daarnaast beoordeelt de SPA of je aan alle financiële verplichtingen hebt voldaan.
Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je van het onderwijssecretariaat van TNW een uitnodiging voor de diploma-uitreiking en kun je aangeven met hoeveel mensen je aanwezig zult zijn.

 

Uitschrijving bachelor/aanmelding

Let op! Zorg ervoor dat je je examenprogramma goed hebt gecontroleerd voordat je je uitschrijft.
Volgens de WHW, de Wet op het hoger onderwijs, kun je je elke maand laten uitschrijven. Je kunt dit doen na het behalen van je laatste vak en voordat je diploma wordt uitgereikt. Na je uitschrijving kan er echter geen vak meer bij! Inschrijven of uitschrijven doe je via je studielink account. Kijk hier voor meer informatie.

Voor meer informatie kun je mailen naar: spa-tnw@tudelft.nl