Toegang tot de masteropleidingen

Aanmelden master

Je kunt je voordat je je bacheloropleiding hebt afgerond via studielink aanmelden voor een masteropleiding. Als je je ruim voor de zomervakantie aanmeldt, ontvang je tijdig alle informatie over (de start van) de master. Als je je zowel voor de bachelor als de master aanmeldt dan zal de studentenadministratie je inschrijving in de bachelor omzetten naar de masteropleiding zodra je het laatste vak van je bachelorprogramma hebt behaald en je door de examencommissie geslaagd bent verklaard. Vergeet voor dat laatste niet om tijdig je bachelordiploma aan te vragen. Ook daarmee hoef je niet te wachten tot je laatste cijfer(s) bekend zijn.

Het is niet geoorloofd om als bachelorstudent tentamens te doen en/of projecten of practica te volgen van je masterprogramma. Mastervakken die je afrondt voordat je je laatste bachelorvak hebt afgerond worden onderdeel van je bachelorprogramma. Je mag dat vak dan niet opvoeren voor je master en moet een alternatief (extra) vak doen.

Hertentamens

De bacheloropleidingen zullen met de planning van hertentamens rekening houden met instroom in de master in september of februari.

Extra hertentamen

Mocht je onverhoopt een vak of een module missen en studeer je vrijwel nominaal, dan kun je een verzoek om een extra hertentamen - met redenen omkleed en voorzien van een advies van de studieadviseur - richten aan de examencommissie van je opleiding. De examencommissie zal bij de behandeling van je verzoek uitgaan van de volgende richtlijn: je studeert nominaal of vrijwel nominaal, je komt een vak/module te kort voor de afronding van je bachelor, je hebt voldoende pogingen gedaan om het vak te halen. De examencommissie zal bijzondere omstandigheden in aanmerking nemen. Zorg er voor dat je verzoek goed is gedocumenteerd.