Masterdiploma aanvragen

Goedkeuring curriculum

Als je programmadelen of vakken wilt volgen buiten het reguliere programma van je opleiding, moet je vooraf toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding. Ga na of je voor je track of specialisatie goedkeuring moet hebben van de coƶrdinator van de track of specialisatie; heb je die niet regel dit dan alsnog. Controleer je examenprogramma in MyTUDelft en ga na of de Study Programme Administration (SPA), spa-tnw@tudelft.nl, de door jou afgelegde keuzevakken heeft verwerkt.

Diploma-aanvraag

Uiterlijk 20 werkdagen voor de zitting van de examencommissie kun je je diploma aanvragen door het  aanmeldingsformulier te mailen naar spa-tnw@tudelft.nl. De examencommissie heeft maandelijks een zitting. Uiterlijk 5 werkdagen voor de zitting dienen alle cijfers binnen te zijn bij SPA. De datum van je laatste onderwijsverrichting wordt opgenomen op het diploma. Moet je onverhoopt wachten op een diploma-uitreiking, dan kun je een 'verklaring eisen voldaan' opvragen bij spa-tnw@tudelft.nl. Deze wordt bijvoorbeeld afgegeven als je je moet verantwoorden bij een werkgever.

5 werkdagen na aanmelding
Je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanmelding voor het examen van de Study Programme Administration (SPA). De examencommissie beoordeelt of je aan alle exameneisen hebt voldaan. Daarnaast beoordeelt de SPA of je aan alle financiĆ«le verplichtingen hebt voldaan. Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je van het onderwijssecretariaat van TNW een uitnodiging voor de diploma-uitreiking. De uitreikingen zijn doorgaans rond 16.00 uur smiddags.

Als je niet bij de uitreiking aanwezig kunt zijn is er een mogelijkheid om je diploma op het secretariaat van O&S TNW op te halen. Je kunt een mail sturen naar secr-os-tnw@tudelft.nl om een afspraak te maken.

 

Uitschrijving

Let op! Zorg ervoor dat je je examenprogramma goed hebt gecontroleerd in MyTUDelft voordat je je uitschrijft. Volgens de WHW, de Wet op het hoger onderwijs, kun je je voor het einde van de maand laten uitschrijven. Je kunt dit dus al doen, direct na het behalen van je laatste vak en voordat je diploma wordt uitgereikt. Let op, je laatste cijfer moet gedateerd zijn voor de datum waarop een geldige inschrijving hebt voor de opleiding. Na je uitschrijving kunnen er geen cijfers meer verwerkt worden die op een latere datum behaald zijn. Na je uitschrijving kan er geen vak meer bij! Inschrijven voor een tweede master en uitschrijven doe je via studielink. Kijk voor meer informatie hier.

Als je je wilt inschrijven als alumini for Life kun je dat doen via deze link