Educatie

SEC-MI-049

De selectieminor Educatie is bestemd voor alle bachelorstudenten die les willen geven, hun talenten en enthousiasme voor de bètavakken op school willen inzetten, zich serieus willen verdiepen in de theorie achter leren en onderwijzen.

Voor wie?

We geven bij de selectie voorrang aan studenten die een bachelor volgen die verwant is aan het schoolvak waarin zij les willen gaan geven (zie onderstaand overzicht). Als je nominaal of bijna nominaal studeert (90 EC van je bachelor behaald bij aanvang van de minor) maak je meer kans in de selectie. Bedenk wel dat je het schoolvak goed moet beheersen om er les in te kunnen geven. Je loopt namelijk stage in de onderbouw van havo en vwo en op het vmbo-tl. Je bent alleen toelaatbaar als deze minor je eerste keuze is.

Schoolvakken en aanverwante bacheloropleidingen

Wiskunde

Civiele Techniek

Electrical Engineering

Klinische Technologie

Aerospace Engineering

Maritieme Techniek

Nanobiology

Technische Aardwetenschappen

Technische Bestuurskunde

Technische Informatica

Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde

Werktuigbouwkunde

Natuurkunde

Civiele Techniek

Electrical Engineering

Industrieel Ontwerpen

Aerospace Engineering

Maritieme Techniek

Nanobiology

Technische Aardwetenschappen

Technische Informatica

Technische Natuurkunde

Werktuigbouwkunde

Scheikunde

Molecular Science & Technology

Life Science & Technology

Informatica

Technische Informatica

Electrical Engineering

Technische Wiskunde

Techniek

Bouwkunde

Civiele Techniek

Electrical Engineering

Industrieel Ontwerpen

Aerospace Engineering

Maritieme Techniek

Technische Natuurkunde

Werktuigbouwkunde

Wat ga je leren?

De minor educatie steunt op vier pijlers:

  • Boven de stof staan: kennis van het (school)vak op academisch bachelorniveau
  • Algemene theoretische onderbouwing: onderwijskunde en algemene didactiek
  • Aan het schoolvak gekoppelde doceervaardigheden: vakdidactiek
  • Praktijk: stage/schoolpracticum, ontwikkeling van vaardigheden in de praktijk

Beperkte tweedegraads bevoegdheid

Je wordt officieel bevoegd om les te geven in het vmbo-t en in de onderbouw van vwo en havo als je deze minor met succes hebt gevolgd én daarna je bachelordiploma hebt gehaald. Je bacheloropleiding moet dan wel verwant zijn aan het schoolvak waarin je les wilt geven (zie 'Voor wie?'). Je kiest voor een van de volgende schoolvakken: informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of techniek.

Er zijn verschillende mogelijkheden om na de minor educatie een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen. Je vindt alle opleidingsvarianten hier. Op basis van de afgeronde minor krijg je een gedeeltelijke vrijstelling voor de opleiding tot eerstegraadsdocent.

Vakkenoverzicht

De minor bestaat uit de volgende vakken:

Onderwijskunde Theorie over leren en doceren, op school ervaren hoe die theorie in praktijk wordt gebracht.
Professionele Leergemeenschap Is flankerend aan je stage op school. De klas is een complexe omgeving, in dit vak wissel je veel uit met je collega’s en samen werk je op een gestructureerde manier aan je ontwikkeling als onderwijsprofessional.
Inleiding beta-didactiek Kennismaken met didactische vraagstukken binnen de STEM-disciplines. Daarbij is er ook aandacht voor het oefenen in lesgeven en orde houden door het geven van minilessen.
Vakdidactiek Basis Achtergronden bij en oefenen met effectief lesgeven in het eigen schoolvak (vervolg op Inleiding beta-didactiek).
Schoolpracticum Basis Kennismaken met de stageschool, lessen voorbereiden, lessen geven en evalueren, waarbij je steeds meer zelfstandigheid krijgt. Je lessen bespreek je na met je begeleider op school. Ook neem je deel aan niet lesgebonden activiteiten op school. Je loopt vooral stage in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-tl, maar ook in de bovenbouw.

Onderwijsmethodes

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van werkcolleges, hoorcolleges en een stage op school. De minor Educatie is gericht op het Nederlands onderwijs. Elk studieonderdeel wordt afzonderlijk getoetst. Over je ontwikkeling stel je een portfolio op. Colleges worden zoveel mogelijk gepland op dinsdag, zodat de rest van de week beschikbaar is voor zelfstudie en voor de stage.

Aanmelden voor deze minor

In verband met de beschikbaarheid van stageplaatsen kunnen we niet van ieder schoolvak evenveel studenten toelaten.

LET OP, dit is een selectieminor met een tijdlijn die te maken heeft met de schoolstage en het kennismaken op school. Deze tijdlijn geldt ook voor externe studenten.

Maart 2024 Minor event

 

2 (13:00) t/m 15 (23:59) april 2024

 

Aanmeldperiode voor de minor Educatie
16-23 april 2024 Selectie aan de hand van vragenlijst. De vragenlijst ontvang je ongeveer een week na je inschrijving in OSIRIS.
Eind april 2024 Toelatingsberichten naar de studenten.
Let op: als je bent toegelaten, kun je je niet meer aanmelden voor een andere minor. Als je na toelating toch niet wilt deelnemen aan de minor Educatie, geef dit dan aan ons door via info-sec@tudelft.nl.
Half mei 2024 Je ontvangt een mail met aanvullende informatie.
Half juni 2024 Stageplaatsenverdeling bekend
Juni/juli 2024 Kennismaken op de stageschool
20 augustus 2024 Introductiedag minor Educatie
26 augustus 2024 Start van de stage op school (in regio Midden)


Ben je een externe student? Bekijk de aanmeldprocedures op de TU Delft Minorpagina.

Contact

Studenten over deze minor:

“Wat me het meeste is bijgebleven van de minor: hoeveel meer er achter het leraar zijn zit dan alleen de lessen gegeven.”

Mahsa Hajivandi