Zoeken

556 resultaten

More stories

‘Sloop van historische bebouwing levert bewoners niets op’ ...

Ondernemerschap

De TU Delft is van oudsher een ondernemende universiteit. Tal van uitvindingen en baanbrekend onderzoek van onze studenten en wetenschappers...

Prof.dr.ir. P.M. Bluyssen

Hoogleraar Indoor Environment Afdeling Architectural Engineering + Technology “Ik doe onderzoek naar de kwaliteit van het...

Gezondheid centraal op Dies Natalis TU Delft

Op vrijdag 11 januari aanstaande vond de viering van de 171ste Dies Natalis van de TU Delft plaats. Het thema van de viering van de...

Privacy statement

De TU Delft verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In dit Privacy Statement informeren we u over de doeleinden...

Simulatietool SimSmartMobility ontwikkelt voor testen mobiliteitsdiensten

In het verkeer komt steeds meer informatie beschikbaar en wordt ook steeds meer informatie gebruikt in de vorm van mobiliteitsdiensten,...

Contact

Team Business Relations ...

50.000 TU Delft Open Access publicaties wereldwijd toegankelijk

De 50.000ste publicatie in de TU Delft Repository komt van Rick Schifferstein, universitair hoofddocent Design Aesthetics (IO), met zijn...

‘Tovertafel’ brengt mensen met dementie in beweging

De ‘Tovertafel’ is een speels product dat helpt om mensen met dementie in beweging te brengen en plezier te geven. Het is een mooi voorbeeld...

TU Delft helpt Nederlandse rolstoelbasketbalsters met verdedigen Europese titel

De TU Delft helpt het Nederlandse vrouwenteam op het EK rolstoelbasketbal.