Zoeken

24 resultaten

Boeken, kaarten en muurschilderingen onthullen metropool

Een stad doorgronden en architectonisch duiden is een stuk eenvoudiger door haar te zien door verschillende brillen. In zijn proefschrift...

Open Monumentendag

Op zaterdag 8 september is BK City geopend voor publiek in het kader van Open Monumentendag 2018. Er wordt onder andere een lezing gegeven...

Privatisering van publieke ruimte vraagt om heldere regels

Kunnen we de inrichting van publieke ruimte overlaten aan private partijen? Ja, concludeert Els Leclercq in haar promotieonderzoek, maar dat...

Verstedelijking in de Noordzee

De Noordzee lijkt een enorme lege watermassa, maar dat is niet zo. Er vindt ook verstedelijking plaats, net als op het land. Dr. Nancy...

'Bekijk gebouwd erfgoed als een Vermeer'

Ingrepen in historische gebouwen worden gewoonlijk voorafgegaan door een cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling, maar zonder veel ...

'Bekijk gebouwd erfgoed als een Vermeer'

Ingrepen in historische gebouwen worden gewoonlijk voorafgegaan door een cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling, maar zonder veel...

Bekijk gebouwd erfgoed als een Vermeer

Ingrepen in historische gebouwen worden gewoonlijk voorafgegaan door een cultuurhistorisch onderzoek met waardestelling, maar zonder veel...

Mapping: de zwarte doos in het ontwerpproces gedemystificeerd

Mapping brengt de complexiteit van de gebouwde omgeving haarfijn in beeld en levert beter geïnformeerde ontwerpen op. Dat stelt Marc...

Mapping: de zwarte doos in het ontwerpproces gedemystificeerd

Mapping brengt de complexiteit van de gebouwde omgeving haarfijn in beeld en levert beter geïnformeerde ontwerpen op. Dat stelt Marc...

‘Urban sprawl’ verantwoordelijk voor dertig procent van alle broeikasgassen

Stedelijke wildgroei is goed voor een derde van alle uitstoot van broeikasgassen en het terugdringing hiervan kan dus de sleutel zijn voor...