Zoeken

16 resultaten

‘Urban sprawl’ verantwoordelijk voor dertig procent van alle broeikasgassen

Stedelijke wildgroei is goed voor een derde van alle uitstoot van broeikasgassen en het terugdringing hiervan kan dus de sleutel zijn voor...

‘Urban sprawl’ verantwoordelijk voor dertig procent van alle broeikasgassen

Stedelijke wildgroei is goed voor een derde van alle uitstoot van broeikasgassen en het terugdringing hiervan kan dus de sleutel zijn voor...

2015

Van stadsstation naar stationsstad ...

More stories

‘Sloop van historische bebouwing levert bewoners niets op’ ...

IO verwelkomt nieuwe professor en leerstoel in Human-Centered Artificial Intelligence

Alessandro Bozzon is aangesteld als professor en voorzitter van de nieuwe leerstoel Human-Centered Intelligence.

Een bos voor de TU

Een campus zonder CO2-uitstoot in 2030: dat wil de TU Delft. In een onlangs gepubliceerd rapport beschrijven onderzoekers hoe de...

Zonnecellen zijn spotgoedkoop, en toch stagneert de revolutie

De energietransitie is een uiterst complexe uitdaging voor onze maatschappij.

Zonnecellen zijn spotgoedkoop, en toch stagneert de revolutie

In het Klimaatakkoord streeft het Nederlandse kabinet ernaar om in 2030 maar liefst 49 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van...

Binnenplaatsen tegen klimaatverandering

Een warmer klimaat vereist nieuwe, passieve ontwerpoplossingen. Bouwen rond binnenhoven zou een prima oplossing zijn voor Nederland, blijkt...

Binnenplaatsen tegen klimaatverandering

Een warmer klimaat vereist nieuwe, passieve ontwerpoplossingen. Bouwen rond binnenhoven zou een prima oplossing zijn voor Nederland, blijkt...