Zoeken

15 resultaten

‘Urban sprawl’ verantwoordelijk voor dertig procent van alle broeikasgassen

Stedelijke wildgroei is goed voor een derde van alle uitstoot van broeikasgassen en het terugdringing hiervan kan dus de sleutel zijn voor...

‘Urban sprawl’ verantwoordelijk voor dertig procent van alle broeikasgassen

Stedelijke wildgroei is goed voor een derde van alle uitstoot van broeikasgassen en het terugdringing hiervan kan dus de sleutel zijn voor...

2015

Van stadsstation naar stationsstad ...

IO verwelkomt nieuwe professor en leerstoel in Human-Centered Artificial Intelligence

Alessandro Bozzon is aangesteld als professor en voorzitter van de nieuwe leerstoel Human-Centered Intelligence.

Een bos voor de TU

Een campus zonder CO2-uitstoot in 2030: dat wil de TU Delft. In een onlangs gepubliceerd rapport beschrijven onderzoekers hoe de...

Zonnecellen zijn spotgoedkoop, en toch stagneert de revolutie

De energietransitie is een uiterst complexe uitdaging voor onze maatschappij.

Binnenplaatsen tegen klimaatverandering

Een warmer klimaat vereist nieuwe, passieve ontwerpoplossingen. Bouwen rond binnenhoven zou een prima oplossing zijn voor Nederland, blijkt...

Binnenplaatsen tegen klimaatverandering

Een warmer klimaat vereist nieuwe, passieve ontwerpoplossingen. Bouwen rond binnenhoven zou een prima oplossing zijn voor Nederland, blijkt...

Bouwen aan een fossielvrije toekomst

Het Delftse onderzoeksinstituut e-Refinery ontwikkelt duurzame technologieën voor energie en chemie.

Waterstof als de sleutel voor een duurzame scheepvaartsector

Duurzaamheiddoelstellingen voor de transportsector zijn niet alleen beperkt tot het wegvervoer. Ook de scheepvaart gaat er nu mee aan de...