Het eerste GROW-project, ‘Gentle Driving of Piles’, heeft van de RVO een subsidie toegekend gekregen van 2,7 miljoen euro. Dit projectconsortium wordt geleid door TU Delft en zal samen met de GROW-partners Boskalis, Deltares, DOT, Eneco, Sif, TNO, ECN, Shell, IHC, SHL en Van Oord een nieuwe installatie methode voor fundatiepalen voor wind turbines op zee ontwikkelen en testen.     

Het doel van het project is om aannemers te helpen om het installeren van fundatiepalen voor de wind turbines op zee zo efficiënt mogelijk te maken door het testen van een nieuwe installatiemethode. De methode is gebaseerd op het gelijktijdig aanbrengen van laagfrequente en hoogfrequente trillingen waarmee twee verschillende bewegingsvormen van de paal worden geëxciteerd. Deze methode wordt ‘Gentle Driving of Piles’ genoemd vanwege de beoogde capaciteit van de methode om de benodigde belastingen en het voortgebrachte (onderwater)installatiegeluid te verminderen.  

Deze doelen worden bereikt zonder afbreuk te doen aan de snelheid waarmee de palen worden geïnstalleerd en het draagvermogen van de bodem, wat essentieel is voor een stabiele werking. Tijdens het project worden nieuwe modellen ontwikkeld en gevalideerd met data van een meetcampagne, terwijl nieuwe installatiemethoden van fundatiepalen getest zullen worden. Het projectteam van de TU Delft bestaat uit prof.dr. Andrei Metrikine, dr.ir. Apostolos Tsouvalas en ir. Maxim Segeren.

Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind
GROW is een programma voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie rondom offshore windenergie ter grootte van 100 miljoen euro. Het betreft een Nederlands consortium van zo’n 20 toonaangevende partners die in het kader van het programma kennis uitwisselen en intensief samenwerken. Zij werken aan het verlagen van de kosten voor offshore windenergie en het vergroten van de waarde binnen zowel het energiesysteem als het ecosysteem. Onderzoeksinstituten en bedrijven uit de gehele waardeketen voor offshore windenergie zullen hun innovaties op de markt brengen. 

Video: De animatie toont de norm van het snelheidsveld in het zeewatergebied (onderwatergeluid) en de zeebodem door een enkele slag van een hydraulische hamer tijdens de installatie van een funderingspaal voor de offshore windindustrie. De video is samengesteld aan de hand van de resultaten van het SILENCE-softwarepakket dat door TU Delft (Dr. ir. Apostolos Tsouvalas) is ontwikkeld in het kader van het FLOW-programma (Far and Large Offshore Wind, voorloper GROW).

TU Delft team met prof. Tim van der Hagen (Rector Magnificus TU Delft & bestuurslid GROW).

Meer informatie
Website GROW 
Prof. Dr. Andrei Metrikine (Faculty of Civil Engineering and Geosciences), A.Metrikine@tudelft.nl
+31 (0)15 27 84749 
Dr.ir. Apostolos Tsouvalas (Faculty of Civil Engineering and Geosciences), A.Tsouvalas@tudelft.nl, +31 (0)15 27 89225
Ir. Maxim Segeren (Faculty of Civil Engineering and Geosciences), M.L.A.Segeren@tudelft.nl, +31 (0)15 27 88934 
Sharita Balgobind (Persvoorlichter), U.S.Balgobind@tudelft.nl, +31 (0)15 27 81588