ERC Proof of Concept-beurs voor Andrea Caviglia

Nieuws - 25 juli 2019 - Communication TNW

Andrea Caviglia (Quantum Nanoscience), Associate Professor aan het Kavli Institute of Nanoscience, krijgt van de European Research Council een Proof of Concept-beurs. Hij is één van de zestig houders van ERC-grants die in aanmerking komen voor deze aanvullende financiering. Met het geld kan worden onderzocht wat het commerciële- of innovatiepotentieel van de resultaten van EU-gesubsidieerde onderzoek is.

Het project waar Andrea Caviglia met deze beurs aan zal werken heet 'H2OXIDES'. Het betreft de ontwikkeling van gevoelige waterstofsensoren. Als duurzame energiedrager is waterstof een essentieel onderdeel van onze toekomstige koolstofarme economie. Helaas is de hoge ontvlambaarheid van lucht-waterstofmengsels, in combinatie met de energie die nodig is om de verbranding op gang te brengen, een veiligheidsrisico.  Efficiënte waterstofsensoren zijn daarom een cruciaal element van de toekomstige waterstofeconomie.

Het waterstofmolecuul is licht en heeft een hoge diffusiviteit, wat de detectie van waterstof en het voorkomen van lekken uitdagend maakt. Wat nodig is zijn verbeteringen van de materiële platforms die voor de detectie worden gebruikt. Binnen het H2OXIDES-project wil de TU Delft-groep dergelijke hoogwaardige materialen en sensoren ontwikkelen.

Over de ERC en de PoC-beurs
De European Research Council, opgericht door de Europese Unie in 2007, is de eerste Europese financieringsorganisatie voor excellent, grensverleggend onderzoek. Elk jaar selecteert en financiert de ERC de allerbeste creatieve onderzoekers, van welke nationaliteit en leeftijd dan ook, zodat ze projecten in Europa uit kunnen voeren. De ERC streeft er ook naar om toponderzoekers uit de hele wereld aan te trekken om in Europa te komen werken.

De Proof of Concept-beurzen, die €150.000 bedragen en openstaan voor houders van ERC-beurzen, kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om intellectuele-eigendomsrechten vast te leggen, zakelijke kansen te onderzoeken of technische validaties uit te voeren.