Vijf Delftse wetenschappers ontvangen een Vici-beurs van NWO

Nieuws - 26 februari 2019 - Webredactie Communication

Maar liefst vijf wetenschappers van de TU Delft ontvangen dit jaar een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze financiering kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen.

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

De Delftse Vici-laureaten zijn:

Professor Sander Otte (TNW)

Atomaire magneetgolven

Spingolven zijn verstoringen in de magnetische ordening van elektronen die zich door een materiaal voortbewegen. Het kunnen beheersen van zulke spingolven is van groot belang voor de verdere miniaturisatie van apparatuur voor gegevensopslag en voor de ontwikkeling van zogenaamde spintronica, het veelbelovende energie-efficiënte alternatief voor traditionele elektronica. Spingolven worden al op grote schaal bestudeerd in materialen, maar er is nog verrassend weinig bekend over hoe ze ontstaan op atomair niveau. Professor Sander Otte stelt voor om kettingen van magnetische atomen te creëren om spingolven op dat niveau te kunnen te bestuderen.

Otte zal daarvoor scanning tunneling microscopie (STM) combineren met een zeer recent ontwikkelde techniek die het mogelijk maakt om elektronspinresonantie (ESR) toe te passen op individuele atomen. Dit stelt hem in staat om specifieke quantumtoestanden op aanvraag te genereren, waardoor een ongekende controle van de collectieve spindynamiek mogelijk wordt.  Zo wil hij onderzoeken hoe spingolven zich, afhankelijk van de atoomgeometrie, voortplanten, verspreiden en weer uitdoven. De resultaten van dit project zullen ertoe bijdragen dat we quantummagnetisme beter kunnen creëren en beheersen.


Professor Andrea Ramírez Ramírez (TBM)

Impact van alternatief grondstofgebruik in industriële clusters 

90% van de grondstoffen die momenteel in de Europese chemische industrie worden gebruikt, zijn nog steeds van fossiele oorsprong. Professor Andrea Ramírez Ramírez zal een methodologie ontwikkelen om te analyseren wat de impact van het vervangen van fossiele brandstoffen door alternatieve grondstoffen in petrochemische industriële clusters. Dergelijke industriële clusters zijn complexe systemen met veel verschillende en steeds meer met elkaar verweven processen in en tussen bedrijven. Het ingrijpen in een enkel proces kan dus invloed hebben op andere processen, zowel op de lokale schaal van het industriële cluster als in de betrokken toeleveringsketens.

In een nieuwe benadering zal Ramírez concepten uit de invasie-ecologie aanpassen om te kunnen beoordelen wat de impact is op hulpbronnen, energie en kosten – op lokaal en systeemniveau – als we fossiele grondstoffen in industriële ecosystemen vervangen door alternatieven. Ze zal ook onderzoeken welke strategieën en technologieën op middellange en lange termijn tot meer resultaat zullen leiden. Deze benadering zal zij toepassen op een model van de Rotterdamse petrochemische industriecluster Pernis/Moerdijk. Dit model kan later worden aangepast om elke (petrochemische) industriële cluster in de wereld te bestuderen. 


Professor Bernd Rieger (TNW)

Extreme resolutie met zichtbaar licht: Inzoomen op de bouwstenen van het leven, één voor één

Microscopen kunnen steeds verder inzoomen op biologisch materiaal. Met optische nanoscopie kunnen ze zelfs met behulp van fluorescerende labels afzonderlijke moleculen onderscheiden met een resolutie van 30 nanometer.  Een verdere verbetering met een factor tien zou 3D-beeldvorming mogelijk maken van de structuur en proteïnesamenstelling van (macro)moleculaire onderdelen van cellen, zoals het uitermate belangrijke kern-poriecomplex. Inzicht in dit complex is essentieel, omdat het functioneert als een toegangspoort tussen de celkern en de rest van de cel en een rol speelt bij auto-immuunziekten.

Lichtmicroscopie bij cryogene temperaturen (<-150°C) is een veelbelovende techniek, maar de huidige 3D-resolutie is nog onvoldoende. Professor Bernd Rieger stelt voor om dit met een combinatie van beeldreconstructie en een nieuwe cryogene beeldvormingstechniek te verhelpen. Daarvoor wil hij de informatie van vele identieke complexen combineren tot één enkele beeldreconstructie. Daarmee omzeilt hij dat het momenteel nog niet mogelijk is om alle moleculen fluorescent te maken, waardoor de volledige structuur niet in beeld gebracht kan worden. Met deze nieuwe  methodologie wordt een verbeterde precisie en resolutie bereikt, die het bestuderen van de bouwstenen van het leven in ongekend detail mogelijk maakt. 


Dr. Andy Zaidman (EWI)

TestShift: Een Socio-Technische Verschuiving voor Software Testen

Software is diep doorgedrongen in alle aspecten van de moderne samenleving, wat de betrouwbaarheid ervan essentieel maakt. Hoewel testen de eerste verdedigingslinie tegen het falen van software is, weten veel software-ingenieurs niet goed hoe, hoeveel of wat te testen. Met zijn project TestShift wil Dr. Andy Zaidman een radicale verschuiving teweeg brengen in de manier waarop er over het testen van software gedacht wordt. Daartoe zal hij twee tot nog toe onontgonnen onderzoeksgebieden onder de loep nemen: socio-technische factoren bij het testen van software en testvisualisatie.

TestShift zal onderzoeken hoe de dynamiek binnen een softwareteam de testcultuur in het algemeen en op een aantal specifieke gebieden beïnvloedt. Op het niveau van individuele software-ingenieurs onderzoekt TestShift of software-ingenieurs er baat bij hebben als ze meer inzicht  krijgen in het testen van software door middel van testanalyse. Op die manier kunnen software-ingenieurs het effect van hun inspanningen meten, waardoor ze doelgerichter kunnen testen. Tot slot onderzoekt TestShift geavanceerde visualisatiebenaderingen die gericht zijn op het begrijpen van de fijne kneepjes van zowel nieuwe als bestaande testscenario's voor ontwikkelaars.


Dr. Stan Brouns (TNW)

Hoe werkt CRISPR geheugenvorming in bacteriën?

Microben hebben het unieke vermogen om virussen te onthouden en zich tegen binnendringende virussen te verdedigen met behulp van het CRISPR-Cas mechanisme. CRISPR is tegenwoordig synoniem met revolutionair genetisch gereedschap zoals Cas9, dat het genetische onderzoek vandaag de dag verandert en dat in de toekomst van invloed zal zijn op de behandeling van genetische ziekten bij mensen. Echter, we weten niet hoe CRISPR-Cas precies de ‘herinneringen’ vormt die voor immuniteit bij bacteriën en archaea zorgen. De groep van Dr. Stan Brouns heeft onlangs een nieuw Cas-eiwit ontdekt dat betrokken is bij die geheugenvorming: het eiwit Cas4.

Cas4 is een van de meest verspreide Cas-eiwitten en het is aanwezig in de meeste CRISPR-Cas systemen. Dit eiwit blijkt betrokken te zijn bij het vastleggen van stukjes virus-DNA voor opname in het CRISPR-geheugen. Alleen in aanwezigheid van Cas4 kunnen nieuwe ‘herinneringen’ de virusresistentie daadwerkelijk aansturen door ervoor te zorgen dat enzymen zoals Cas9 stukjes viraal DNA in het genoom van de bacterie kunnen inbrengen. In dit project wil Brouns de rol van Cas4 in het geheugenvormingsproces verder onderzoeken. Hij beoogt die kennis te gebruiken om het effect van bacteriofagentherapieën tegen antibioticaresistente bacteriën te versterken.