Variaties in neerslag op de Noordpool zullen sterk toenemen

Nieuws - 12 februari 2020 - Webredactie Communication

Door de opwarming in het Noordpoolgebied zal daar gemiddeld meer neerslag gaan vallen. Het blijkt echter dat ook de jaar-tot-jaar variaties in neerslag sterk zullen toenemen en dat dit een heel andere reden heeft dan de gemiddelde stijging in Arctische neerslag. Dat concludeert de Delftse onderzoeker Jesse Reusen, samen met collega’s van het KNMI en de universiteiten van Wageningen en Groningen, in Science Advances van woensdag 12 februari.

Masterstudent

Jesse Reusen, nu promovendus aan de TU Delft, heeft als masterstudent op het KNMI meegewerkt aan het onderzoek. ‘Ik heb voor mijn masterscriptie gekeken naar de temperatuurfluctuaties in simulaties van warme en koude klimaten, met hogere of lagere CO2-waardes. De methode die ik daar heb gebruikt, is nu op vergelijkbare manier toegepast voor de analyse van neerslag.

Fluctuaties

Jaar-tot-jaar fluctuaties zijn van groot belang voor extremen in weer en klimaat, en dus voor de gevolgen van klimaatverandering. Een bijzonder nat/droog/koud/warm jaar heeft doorgaans veel verstrekkender repercussies dan een aantal opeenvolgende ‘gewone’ jaren. In het Noordpoolgebied zijn alle klimaatveranderingen, dus ook die in variabiliteit, veel groter dan in de rest van de wereld. De mogelijke gevolgen hiervan zullen in zowel de Arctic als op gematigde breedtes voelbaar zijn.

Vochttransport

Het artikel in Science Advances toont op basis van de nieuwste klimaatmodellen aan dat toekomstige fluctuaties in neerslag op de Noordpool zeer sterk zullen toenemen, en dat dit wordt veroorzaakt door het atmosferisch vochttransport naar het Noordpoolgebied. Dit is in sterke tegenstelling tot de toename in gemiddelde neerslag, die vooral het gevolg is van toegenomen verdamping en zee-ijsafname in het Arctische gebied zelf. Opvallend genoeg worden veranderingen in de gemiddelde neerslag dus bepaald door lokale processen, terwijl de toename in de fluctuaties via atmosferische processen vanuit lagere breedtes wordt aangedreven.

Natter

Op basis van de resultaten mag worden geconcludeerd dat natte jaren in het Noordpoolgebied in de toekomst veel natter zullen worden, en dat dit dus niet alleen wordt veroorzaakt door de gemiddelde stijging in de neerslag maar vooral ook door de sterke toename in de jaar-tot-jaar variaties. Overigens zijn de toekomstige veranderingen in klimaatvariabiliteit minder zeker dan die in het gemiddelde klimaat. Hoewel in nagenoeg alle klimaatmodellen de neerslagvariabiliteit in het Arctische gebied toeneemt, is de mate waarin dat gebeurt, sterk modelafhankelijk.

Meer informatie

Publicatie: R. Bintanja, K. van der Wiel, E. C. van der Linden, J. Reusen, L. Bogerd, F. Krikken, F. M. Selten, Strong future increases in Arctic precipitation variability linked to poleward moisture transport. Science Advances, 6, DOI: 10.1126/sciadv.aax6869.
Contact Jesse Reusen: J.M.Reusen@tudelft.nl 
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, r.e.t.meijer@tudelft.nl, 015-2781751

Foto header: Richard Bintanja (KNMI/RUG)