Karin Sluis is TU Delft Alumnus van het Jaar 2021

Nieuws - 07 juni 2021

Karin Sluis, senior adviseur en voormalig directeur bij Witteveen+Bos, is verkozen tot TU Delft Alumnus van het Jaar 2021. Tijdens de TU Delft for Life | Xperience Week van 7 tot en met 11 juni zal Rector Magnificus/Collegevoorzitter Tim van der Hagen de onderscheiding virtueel aan Sluis overhandigen. Vanwege de coronacrisis vindt het evenement voor de tweede keer online plaats.

Karin Sluis studeerde Civiele Techniek en specialiseerde in de Waterbouwkunde. Na haar afstuderen in 1989 trad ze in dienst bij Witteveen+Bos als specialist stedelijke waterhuishouding. In de loop der jaren vervulde zij verschillende leidinggevende functies bij het internationaal advies- en ingenieursbureau op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw; in 2013 werd ze er algemeen directeur. Ook in die rol was ze nog dagelijks hands-on betrokken bij projecten, zoals gebruikelijk in het bedrijf waarvan de aandelen in handen van de gezamenlijke werknemers zijn. Zo was Sluis als projectdirecteur verantwoordelijk voor de werkzaamheden die Witteveen+Bos uitvoert voor de grootscheepse vernieuwing van de Afsluitdijk. 

In haar jaren als algemeen directeur maakte zij zich hard voor verdere internationalisering, teneinde de waterexpertise van het Witteveen+Bos wereldwijd in te kunnen zetten. Ook zette zij duurzaamheid op de agenda, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarnaast streefde ze naar meer diversiteit, waarbij het niet alleen ging om de instroom en doorstroom van meer vrouwen, maar ook om diversiteit in nationaliteiten, leeftijd en achtergrond qua opleiding. Ze trad af als directeur in het jaar dat ze 55 werd, een stelregel bij het bedrijf. Als senior adviseur blijft zij nauw betrokken bij de koers van de onderneming, zoals door het ontwikkelen van nieuwe business rond duurzame beleggingen. 

Naast haar werk bij Witteveen+Bos was Sluis lid van het Topteam van de Topsector Water&Maritiem. Ze is momenteel onder meer lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, bestuurslid van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen van NWO en lid van de Raad van Toezicht Saxion Hogescholen. Sluis werd al vaker geëerd voor haar werk. In 2015 werd ze tijdens de InfraTech beurs voor infrastructuur door vakgenoten uitgeroepen tot meest krachtige persoon in de infrasector. In 2018 kreeg ze de titel European CEO of the Year 2018, onder meer vanwege haar inzet voor de duurzame ontwikkelingsdoelen in alle projecten en activiteiten van Witteveen+Bos. 
 

Daarom komt de Alumnus van het Jaar nu bij. “Meer dan verdiend’, vindt Tim van der Hagen. “Haar bijdrage aan het werkveld van de civiele techniek is enorm. Vanuit haar visie op infrastructuur en de leefomgeving heeft ze grote invloed op de ontwikkeling van ons land en daar draagt ze hier middels belangrijke functies in het publiek domein rechtstreeks aan bij. Het meisje dat ooit geïnspireerd werd door een poster van de Golden Gate Bridge is inmiddels een rolmodel van formaat. Ze inspireert velen in haar werkveld en stimuleert hopelijk ook vele jongeren om een ingenieursstudie op te pakken. Wij zijn enorm trots op onze nieuwe Alumnus van het Jaar.”

Alumnus van het Jaar

De TU Delft reikt sinds 2011 samen met het Universiteitsfonds Delft de prijs ‘Alumnus van het Jaar’ uit aan alumni die hun sporen hebben verdiend in de wereld van innovatie en onderzoek. De winnaars krijgen een plaquette op de Alumni Walk of Fame in het Mekelpark op de campus van de TU Delft.

Informatie en contact

Kijk hier voor meer informatie over TU Delft for Life | Xperience Week van 7 tot en met 11 juni 2021 en hier voor meer informatie over de Alumnus van het Jaar. 

Angeline Westbroek, Teamleider Alumni Relations

/* */