Tussenresultaten ontwerpstudie Stad x Ruimte

Nieuws - 05 juli 2021

Vrijdag 25 juni jl. werden de eerste tussenresultaten gepresenteerd in kader van de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Een studie geĆÆnitieerd en georganiseerd vanuit het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB), de TU Delft (DIMI), de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) en de Vereniging Deltametropool. 

De ontwerpstudie verkent op basis van ontwerpend onderzoek de kansen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik vanuit de doorsnede van openbare ruimte, ondergrond en gebouw. Waar en hoe kan er extra ruimte worden gecreĆ«erd voor nieuwe functies of kunnen bestaande functies worden gecombineerd binnen sterk verdichte stedelijke locaties? Dit mede in het licht van de transitieopgaven voor energie, klimaatadaptatie, circulariteit en mobiliteit die allen een sterke relatie hebben met het gebruik van de schaarse ruimte. Hoe slimmer en  anders met al deze claims en schaarste om te gaan zodat deze ook bijdragen aan een attractieve en toekomstbestendige leefomgeving?

Zeven multidisciplinaire ontwerpteams vanuit de architecten-, stedenbouwkundige-, landschap- en ingenieurspraktijk hebben zich over zes cases gebogen, te weten Amsterdam, Leuven, Maastricht, Mechelen, Oostende en Rotterdam (twee teams). De nu gepresenteerde tussenresultaten bestaan uit analyses en hun visie op de opgaven, locatie en oplossingsrichting. Dit zal verder worden uitgediept in lokale ateliers begin september zodat de ontwerpteams het e.e.a. verder kunnen uitwerken in een integraal ontwerp en een implementatiestrategie. Deze zullen op 29 oktober worden gepresenteerd. 

Ook zes studententeams van Bouwkunde hebben aan de studie deelgenomen maar hebben vanwege het einde van het tweede semester hun eindpresentatie al op 29 juni jl. gehouden. Zie de projectwebsite voor de tussenresultaten van de praktijkteams en eindresultaten van de studententeams (www.cob.nl/ontwerpstudie).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans de Boer van DIMI (j.j.deboer@tudelft.nl).
 

Stad x Ruimte Updatesessie: analyse en visie 25 juni 2021