Doe mee aan onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over de volgorde van vaccinatie en het coronapaspoort

Nieuws - 03 april 2021 - Webredactie Communication

Wetenschappers van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam doen onderzoek naar de voorkeuren van Nederlanders voor verschillende varianten van het coronapaspoort en de volgorde van vaccinatie in de groep gezonde Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Het onderzoek staat open voor alle Nederlanders tot en met 8 april. Iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan meedoen met het onderzoek via: https://www.tudelft.nl/corona-paspoort.

Al eerder onderzocht de onderzoeksgroep deze voorkeuren onder 1500 Nederlanders die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. De resultaten van beide groepen, zowel de representatieve groep van 1500 man, als het nu opengestelde onderzoek worden gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Waarom openstellen voor alle Nederlanders?

De bruikbaarheid van onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over overheidsbeleid is optimaal als twee kernwaarden geborgd zijn. Ten eerste is dat ‘representativiteit’. De deelnemers aan het onderzoek moeten een goede afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking. Dit realiseren we door te doen met een representatieve steekproef. Ten tweede is dat ‘inclusiviteit’. Alle Nederlanders die hun voorkeuren willen doorgeven aan de overheid moeten de kans krijgen om aan het onderzoek deel te nemen. Dit borgen we door het onderzoek open te stellen voor alle Nederlanders boven de 18 jaar. Aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rapporteren wij over de voorkeuren van beide groepen en het ministerie kan beide gebruiken als puzzelstukjes voor het maken van beleid over het coronapaspoort en de volgorde van vaccinatie.

Inzicht in voorkeuren is belangrijk

Vanaf mei zijn gezonde Nederlanders tussen de 18 tot 60 jaar oud zonder medische indicatie aan de beurt voor vaccinatie. Het gaat hier om een groep van 7.1 miljoen Nederlanders. Voorkeuren van Nederlanders voor de verschillende keuzes die de overheid kan maken over de volgorde van vaccinatie binnen deze groep zijn nog niet in kaart gebracht. Ook is het nog onduidelijk welke voorkeuren Nederlanders hebben met betrekking tot het coronapaspoort. Om goed geïnformeerde beslissingen te nemen is het voor beleidsmakers van belang te weten wat er leeft in de samenleving. Dit onderzoek stelt de overheid in staat om de voorkeuren van burgers mee te wegen in hun beleid.

Kijk voor meer informatie, deelname aan het onderzoek en resultaten uit eerdere studies op: https://www.tudelft.nl/corona-paspoort