4TU werkt samen aan impact

Nieuws - 04 oktober 2021

Met nog een kleine 10 jaar om de klimaatdoelstellingen te bereiken, is krachtenbundeling de enige manier om transities in een stroomversnelling te brengen. Dit was de hoofdboodschap tijdens de Techrede 2021, die vlak voor Prinsjesdag door de Aanjagers van Technologie van de vier Technische Universiteiten van Nederland (4TU), werd voorgedragen. De noodzaak om te VERBINDEN als samenleving, bedrijfsleven, wetenschap en politiek werd meer dan ooit duidelijk gemaakt. Bekijk de Techrede hier terug.

Op een open en transparante manier samenwerken aan het vergroten van impact, is waar 4TU voor staat. Onder dit label nemen de vier technische universiteiten van Nederland samen initiatieven om op basis van nieuwe technologie de zo noodzakelijke bijdragen te leveren aan maatschappelijke vraagstukken en de transities die nodig zijn. In nauwe samenwerking met diverse partners op nationaal en internationaal niveau. Want samen komen we verder dan alleen. Hoe 4TU dat doet, hoor je in onze podcastserie en lees je in de artikelenreeks “de spinoff van de spinoff”.

Ook blijven investeren in het valoriseren van technologische innovaties
Het is goed om in de miljoenennota te zien dat ook het kabinet aandacht heeft voor cruciale technologische innovatie. De 4TU wil zich daarbij nadrukkelijk richten op de daadwerkelijke implementatie en valorisatie van technologie en het realiseren van maatschappelijke en gezamenlijke waarde. Dit vraagt om een nieuwe mentaliteit, een lange adem en jaarlijkse investeringen in onderzoek naar nieuwe technologieën. De maatschappelijke uitdagingen zijn zodanig groot, dat nationale én internationale samenwerking nodig is voor het vinden en toepassen van oplossingen in transitievraagstukken en de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem. Dit is waar 4TU al enkele jaren hard aan werkt.

Aanjagers van technologie, thematische valorisatie, impact challenges en meer
Op verschillende onderdelen werken de vier technische universiteiten in Nederland samen om de ontwikkelde kennis sneller en succesvoller naar de maatschappij te brengen. Een goed voorbeeld daarvan is het Thematic Technology Transfer (TTT) programma, een samenwerkingsverband van de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) van TNO en de 4TU  waarin onderzoekers gestimuleerd worden hun ideeën naar een volgende fase te brengen, te valideren en om te zetten naar een succesvolle spin-off. Op Smart Industry en Circulaire technologie zijn deze TTT’s al op volle kracht. Dit voorjaar werd bekend dat ook op medische technologie een consortium is gevormd met drie medisch academische centra en durfinvesteerder Innovation Industries. Bekijk hier een aantal andere cases, waarbij gezamenlijk is ingezet op impact sturing en daadwerkelijke implementatie van de ideeën.

Ook studenten blijven samenwerken om de transities te versnellen. De concrete activiteiten die de Aanjagers van Technologie het komend jaar gaan ontplooien zijn terug te kijken in de Techrede 2021. Van het Preven-tientje en de Melktap, tot het Waterstofschap. Daarnaast heeft elk van de 4TU’s twee teams genomineerd voor de Dutch 4TU Impact Challenge op weg naar Slush 2021, het leading Startup event dat jaarlijks plaatsvindt in Helsinki.

Belang van internationale samenwerking bij mondiale uitdagingen
Samen met nationale en internationale partijen werkt 4TU aan de oplossingen van morgen door vandaag te doen. Het belang en het resultaat van internationale samenwerking komt tot uiting in bijgaande case, waarbij de TU Delft en WUR, vertegenwoordigd in het AMS Institute, in samenwerking met MIT, de gemeente Boston en de gemeente Amsterdam een ‘zelfvarende’ boot ontwikkelen. Deze autonome ‘Roboat’ kan voor allerlei toepassingen ingezet worden. Naast het vervoeren van mensen en goederen kan de boot bijvoorbeeld ook fungeren als drijvend podium of afvalverzamelaar.

/* */