Vici’s voor twee Delftse toponderzoekers

Nieuws - 15 maart 2022 - Webredactie Communication

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan twee Delftse wetenschappers een Vici-financiering toegekend van maximaal 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen zij gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

De Delftse Vici’s:

Wiskundige fundamenten voor vergelijkingen met ruis 
Prof. dr. ir. Mark Christiaan Veraar, EWI/DIAM 

Differentiaalvergelijkingen met ruis worden gebruikt voor het wiskundig modelleren van vele toepassingen zoals klimaatmodellen en hersenmodellen. Veel van deze vergelijkingen zijn momenteel analytisch onbegrepen en daardoor niet efficiënt op te lossen. Dit onderzoek levert nieuwe inzichten en methoden op het gebied van oplosbaarheid en lange termijngedrag van deze modellen. 
Meer informatie
 

Kwantum wordt zwaar 
Prof. dr. Gary Steele, TNW/QN

Het combineren van kwantummechanica en zwaartekracht is een fundamentele uitdaging in de natuurkunde, die nog onbereikbaar is in experimenten. In dit project gaan we supergeleidende elektromechanica gebruiken om grote kwantumsuperposities te creëren met een ongekende massa, wat een uniek experimentele test oplevert van kwantummechanica onder invloed van de algemene relativiteitstheorie. 
Meer informatie 


Over Vici
De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vicisubsidie krijgen toegekend, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben.

Bekijk het persbericht van NWO