Nieuw onderzoeksprogramma voor urgente uitdagingen in Afrika

Nieuws - 06 november 2023

Vijf Nederlandse universiteiten stellen onder leiding van de TU Delft eenenvijftig promovendi aan om voor en met het Afrikaanse continent oplossingsgericht onderzoek  te doen. Hun focus ligt op urgente uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie, betaalbare wereldwijde gezondheidszorg, toegang tot schoon water en duurzame stedelijke ontwikkeling. Het onderzoeksprogramma GROW (Graduate Research on Worldwide Challenges) start in de zomer 2024 en wordt voor de helft (6,9 miljoen) gefinancierd door de Europese Unie. Doel is om jong onderzoekstalent een brug te laten slaan tussen Afrika en Nederland. De vijf betrokken universiteiten zijn Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft.

Co-creatie met Afrikaanse partners

Voor het GROW programma hebben de vijf Nederlandse universiteiten de handen ineen geslagen met 22 academische partners uit Afrika en 17 maatschappelijke partners met veel ervaring in Afrika. Gezamenlijk gaan zij op zoek naar promovendi van over de hele wereld die in Nederland wetenschappelijk uitdagend onderzoek zullen gaan doen naar de onderliggende en samenhangende uitdagingen rondom de Sustainable Development Goals van de VN. Ook het ontwikkelen en testen van mogelijke oplossingen hoort daarbij. De samenwerking tussen alle partners zal de link tussen Nederland en het Afrikaanse continent verder versterken.

Wetenschappelijke impact voor een betere samenleving

“Het GROW programma is een belangrijke stap voor de universiteit om een wereldwijde impact te maken met grensverleggende wetenschap,” aldus Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft. “In de afgelopen jaren hebben we in ons TU Delft | Global Initiative gezien dat onderzoekssamenwerking met partners uit Afrika of andere Lage- en Middeninkomens Landen leidt tot belangrijke nieuwe inzichten en ook daadwerkelijk geïmplementeerde oplossingen die bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals hier in Nederland en in de andere landen. We zijn blij dat dit nu via het GROW programma uitgebreid gaat worden, niet alleen qua aantallen promovendi maar ook interdisciplinair met onze partners uit Leiden, Rotterdam, Amsterdam en Afrika.”

Het GROW programma is een belangrijke stap voor de universiteit om een wereldwijde impact te maken met grensverleggende wetenschap

Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft

Grensverleggend en grens overstijgend onderzoek in en met Afrika

Nick van de Giesen, trekker van het GROW consortium en hoogleraar Waterbeheer aan de TU Delft, sluit zich hierbij aan: “We zijn zeer enthousiast om aan de slag te kunnen gaan met ruim 50 nieuwe promovendi van wie een groot deel vanuit Afrika zal komen. Het stelt ons in staat kennis en ervaring met het continent in te brengen in de Nederlandse wetenschap. Met meer dan 100 supervisors vanuit de Nederlandse universiteiten en de enthousiaste steun van bedrijven, overheden, NGO’s en Afrikaanse universiteiten zijn we er van overtuigd dat we zeer interessante onderzoeksplekken kunnen bieden aan de promovendi en dat hun werk zal leiden tot innovaties en kennis die hard nodig is om de grote maatschappelijke uitdagingen van de wereld aan te pakken.”

We zijn zeer enthousiast om aan de slag te kunnen gaan met ruim 50 nieuwe promovendi van wie een groot deel vanuit Afrika zal komen. Het stelt ons in staat kennis en ervaring met het continent in te brengen in de Nederlandse wetenschap.

Nick van de Giesen, trekker van het GROW consortium en hoogleraar Waterbeheer aan de TU Delft

Wederzijds belang

Inspiratie voor het GROW-programma is gebaseerd op eerdere succesvolle onderzoeken en innovaties van Afrikaanse promovendi werkend aan SDG gerelateerd onderzoek. Een voorbeeld is het werk van de uit Cameroon afkomstige Karlheinz Samenjo. Hij kwam in 2019 met een scholarship naar Delft om een master opleiding Industrieel Ontwerpen te volgen. Na zijn afstuderen kon hij als promovendus aan de slag in het Healthcare4All programma aan dezelfde faculteit.  Vanuit een behoefte onderzoek bij lokale zorgpartners in Kenia ontdekte hij een gebrek aan verlengde injectienaalden waarmee pijnmedicatie toe te dienen is tijdens gynaecologische procedures bij vrouwen. Hij ontwikkelde een alternatief dat door de lokale maakindustrie geleverd kan worden. Karlheinz ontwerpt specifiek oplossingen van hoge kwaliteit, maar die laag in kosten en onderhoud zijn, zodat ze in ziekenhuizen met weinig middelen en langdurig kunnen worden (her)gebruikt. Inmiddels beginnen dergelijke oplossingen ook bij Nederlandse zorgpartijen interesse te wekken, vanwege kosten en circulariteitsdoelstellingen. Hij verkent nu in samenwerking met de partners in Kenia en de lokale overheid hoe dit apparaat naar de markt te brengen.  

Op zoek naar promovendi

De Nederlandse en Afrikaanse partners treffen nu de voorbereidingen om samen kandidaten te gaan werven.  Solliciteren kan online vanaf 1 december en vanaf zomer 2024 gaan de promovendi ingebed in het netwerk van wetenschappers en maatschappelijke partijen aan de slag met hun grensverleggende en impactvolle onderzoek.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Karlijn Spoor, persvoorlichter bij de TU Delft: k.spoor@tudelft.nl of 06-41612272.

Meer informatie is te vinden op www.growinresearch.eu.