ERC Starting Grant voor Edgar Steenstra: "een levenslange droom van mij"

Nieuws - 05 september 2023

Edgar Steenstra werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Münster, Duitsland, waar hij zich specialiseert in de geochemie van aardse en planetaire monsters onder omstandigheden van hoge druk en hoge temperatuur. Met zijn ‘grant’ wordt hij binnenkort een waardevolle toevoeging aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Nieuwe faciliteit

"Deze ERC-subsidie biedt mij een unieke kans om een onderzoeksgroep op te bouwen die zich richt op planetaire processen bij hoge temperatuur, met een bijzondere focus op Venus, wat al mijn hele leven mijn droom is. Dit is essentieel voor de ontwikkeling van een simulatiefaciliteit voor planeten bij hoge temperatuur en hoge druk, die gebruikt zal worden om nieuwe experimenten uit te voeren om de evolutie van Venus beter te begrijpen. De ERC-subsidie stelt ons in staat om belangrijke onderzoeksvragen met betrekking tot oppervlakteverwering, vulkanische ontgassing en vroege atmosferische ontwikkeling op Venus verder te onderzoeken. De toevoeging van deze faciliteit aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zal ook multidisciplinair experimenteel onderzoek mogelijk maken naar processen bij hoge temperatuur op planeetoppervlakten en in het binnenste van planeten. En, om dergelijke resultaten toe te passen op (toekomstige) planetaire exploratiemissies. Deze nieuwe infrastructuur kan gebruikt worden om systematisch het effect te bestuderen van verwering bij hoge temperatuur op instrumenten en andere onderdelen van ruimtevaartuigen."

Klimaatevolutie op Venus 

"Mijn doel is om hogedruk-temperatuur experimenten te gebruiken in combinatie met numerieke modellen om een fundamenteel begrip te krijgen van hoe Venus evolueerde door de geschiedenis heen, en hoe ze haar broeikasatmosfeer verkreeg. De uitdaging zal zijn om deze nieuwe experimenten uit te voeren en om met succes zowel in situ als ex situ metingen uit te voeren van de processen in het spel. Deze nieuwe en broodnodige experimentele gegevens zullen verwerkt worden in numerieke modellen om de aard van de klimaatevolutie op Venus op lange termijn systematisch te evalueren, en hoe Venus zo anders evolueerde dan de Aarde. De metingen zullen ook een belangrijk kader bieden waarmee toekomstige exploratieve metingen van Venus veel beter begrepen kunnen worden, zoals de timing en aard van recent vulkanisme op Venus en oppervlaktetijden."

Nieuwsgierigheid van de mensheid 

"Het voorgestelde werk richt zich fundamenteel op de korte- en langetermijnvariabiliteit van planetaire klimaten en biedt daarom belangrijke inzichten in de overgang van een 'normale', bewoonbare atmosfeer naar een op hol geslagen broeikasatmosfeer, zoals die momenteel bestaat op Venus. Het project richt zich ook op de nieuwsgierigheid van de mensheid naar de vorming van de planeten in ons zonnestelsel en zal de wetenschappelijke waarde van toekomstige observaties van Venus door middel van baan- en atmosferische metingen aanzienlijk verhogen.

Project: Volatile Element Cycles on Venus: Implications for the Evolution of Venus´ Greenhouse-Dominated Atmosphere (VenusVolAtmos)

ERC grant: € 2,228,075 voor 5 jaar.