Nationale Wetenschapsagenda honoreert consortium HybridLabs

Nieuws - 13 juli 2023

NWO heeft bekend gemaakt dat negentien consortia financiering ontvangen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Een daarvan is HybridLabs gecoördineerd door prof.dr.ir. Axelle Viré, hoogleraar Floating Wind Energy aan de TU Delft. HybridLabs, een consortium van zo’n 40 partners, gaat Nederlandse innovaties versnellen in de offshore duurzame energie door middel van datagestuurde hybride labs. Viré: “De schaal van de infrastructuur en innovaties in HybridLabs is uniek. We verbinden een breed scala aan laboratoria en offshore testlocaties door middel van slimme data-gedreven methoden.” In totaal ontvangt het  consortium 13 miljoen Euro.

HybridLabs – Versnellen van Nederlandse innovaties in offshore duurzame energie door middel van datagestuurde hybride labs

HybridLabs versnelt de energietransitie door de ontwikkeling van hernieuwbare offshore technologieën voor zowel elektriciteits- als waterstofproductie. HybridLabs versterkt tegelijkertijd de offshore voedsel- en ecologische transitie. HybridLabs leidt tot een sterke positie voor de Nederlandse kennis- en innovatieketen en creëert daarnaast belangrijke commercialisatiemogelijkheden voor drijvende windenergie langs de Ierse Atlantische kust. De kern van HybridLabs is een unieke Nederlandse infrastructuur van hybride experimentele faciliteiten, simulatoren en offshore demonstratielocaties, die van elkaar leren door middel van nieuwe data- en fysicagestuurde benaderingen. Door de hybride infrastructuur vindt technologieontwikkeling sneller en goedkoper plaats. Kennisexploitatie vindt plaats richting het bedrijfsleven, beleidsmakers, ngo's en burgers. Het consortium ontvangt 10 miljoen euro van NWO en nog eens 3 miljoen Euro vanuit cofinanciering.

Consortium:

 • Technische Universiteit Delft (penvoerder) 
 • Wageningen University & Research
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • University of Twente
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • MARIN
 • Deltares
 • TNO
 • Netherlands eScience Centre (NLeSC)
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Breda
 • University of Limerick
 • Rijkswaterstaat
 • TKI Wind op Zee
 • Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)
 • OffshoreWind4Kids
 • Holland Home of Wind Energy
 • Siemens Gamesa Renewable Energy
 • 12 To Zero
 • Seawind Ocean Technology Holding B.V.
 • Electricity Supply Board (ESB)
 • Shell
 • GustoMSC
 • Port of Amsterdam
 • Clare County Council (CoClare)
 • The North Sea Foundation (NSF)
 • Baggermaatschappij Boskalis B.V.
 • Shannon Foynes Port Company (SFPC)
 • Coöperatie Campus@Sea U.A. (Campus@Sea)
 • Heerema Marine Contractors (HMC)
 • Bluewater Energy Services
 • Physik Instrumente
 • Lunet aan de Snel foundation (LaS)
 • Oceans of energy
 • CrossWind
 • Huisman Equiment B.V.
 • Heerema Engineering Solutions.

NWA zoekt verbinding met de maatschappij

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC). In de NWA-ORC werken interdisciplinaire consortia aan het portfolio van de 25 NWA-routes, waarmee maatschappelijke impact en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De NWA stimuleert productieve interacties en team science, zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd in de onderzoeksprojecten. Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht van NWO.