The Sky is the Limit: De wetenschap en het potentieel van vliegende windparken

Nieuws - 28 september 2023

"Er zijn op dit moment allerlei technologische, economische, ecologische en sociale uitdagingen die de ontwikkeling van offshore windenergie tegenhouden. Om deze op te lossen en het volledig potentieel van offshore windenergie te kunnen gebruiken, moeten we overschakelen op duurzame windenergie." Dit is de boodschap van Carlos Simao Ferreira in zijn intreerede als hoogleraar Wind Energy Science aan de TU Delft. Simao Ferreira's ambitie is om windparken radicaal te veranderen van constructies die windbronnen uitputten, naar ingenieuze systemen die actief lift genereren om wind van en naar hogere atmosferische gebieden te leiden, gebruikmakend van momentum en energie. Verwacht wordt dat deze technologie de efficiëntie van windparken met een indrukwekkende 25-40% zal verbeteren. De intreerede vindt plaats op 29 september 2023 om 15.00 uur in het Aula Congrescentrum TU Delft. De rede wordt live gestreamd en een opname blijft online beschikbaar.

Carlos Simao Ferreira (Photo: Henri Werij)

Duurzame windenergie

Windenergie, en windenergie op zee in het bijzonder, wordt beschouwd als een cruciale technologie in de energietransitie. "Op dit moment is slechts 3% van de verwachte capaciteit gerealiseerd en zelf nu al stuiten we op verschillende technologische, economische, ecologische en sociale uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan efficiëntieverliezen in grote windparken, turbinestoringen en zorgen over de toenemende impact op het milieu. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we overgaan op duurzame windenergie", zegt Carlos Simao Ferreira, hoogleraar Wind Energy Science aan de TU Delft. 

Simao Ferreira: "Een windpark is veel meer dan een verzameling individuele windturbines. Het  mechanisme waarmee een windpark energie omzet is fundamenteel anders dan dat van een enkele windturbine." Professor Simao Ferreira en zijn Wind Energy Science-team ontwerpen een heel nieuw type windpark, gericht op het winnen van atmosferische energie. De groep heeft innovatieve windenergiesystemen getest en gevalideerd die de luchtstromingen in de atmosferische grenslaag kunnen benutten. Door middel van windtunneltests, simulaties met behulp van computationele vloeistofdynamica en door de toepassing op modellen van windparken hebben ze aangetoond dat het mogelijk is om de efficiëntie van windparken met een indrukwekkende 25-40% te vergroten door zowel de uitgeputte wind als de vliegende wind van grotere hoogte naar het windpark te leiden."

Deze verbetering in efficiëntie lost veel van de uitdagingen op. Het vermindert bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk omdat er minder ruimte, materiaal en mankracht nodig is om het windpark te bouwen. Maar het maakt windenergie op zee ook toegankelijk voor landen die het zich nu niet kunnen veroorloven. 

We moeten windparken radicaal veranderen van 'bossen van weerstand' die windbronnen uitputten, in ingenieuze systemen die actief lift genereren om wind van en naar hogere atmosferische gebieden te leiden, gebruik makend van momentum en energie.

A forest of wind turbines (photo: Benjamin van der Spek Photography, Getty) 

Onderzoek en onderwijs combineren

Naast zijn baanbrekende onderzoek is Prof. Simao Ferreira ook zeer actief op het gebied van windenergieonderwijs. Hij is programmadirecteur van de Masteropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, hoofd Studies van het European Wind Energy Master programma en voorzitter van het Scientific Communication Committee van de European Academy of Wind Energy, die initiatieven ontwikkelt voor open onderwijs voor alle leeftijden, van kinderen tot aan lifelong-learning voor volwassenen. In zijn intreerede zal Prof. Simao Ferreira ook ingaan op de rol van onderwijs in het bereiken van een duurzame toekomst met windenergie.

Bezoekers van de intreerede krijgen de gelegenheid om een tentoonstelling van lopend onderzoek en onderzoekers te bezoeken, waaronder ook ‘coole’ experimentele opstellingen. Professor Simao Ferreira werd al in 2019 benoemd tot hoogleraar Wind Energy Science. Zijn intreerede werd uitgesteld vanwege de Covid pandemie.

Meer informatie en contact

De intreerede van professor Carlos Simao Ferreira vindt plaats op vrijdag 29 september 2023 om 15.00 uur in het Aula Congrescentrum, Mekelweg 5, Delft.

Wind tunnel test