Veni-beurs voor ’Luister naar de toekomst: duurzame vliegtuigtechnologieën mogelijk maken door de geluidshinder te minimaliseren’

Nieuws - 10 augustus 2023

Vijf veelbelovende onderzoekers van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft hebben een Veni-financiering ontvangen van NWO. De financiering, van in totaal 280.000 euro per persoon, stelt de winnaars in staat om hun individuele onderzoeksconcepten de komende drie jaar verder te ontwikkelen. Vandaag stellen we Roberto Merino Martinez aan je voor.

Onderzoek

Nieuwe technologieën die nodig zijn om tot een milieuvriendelijke luchtvaart te komen (bijvoorbeeld elektrische voortstuwing) moeten ook minimale geluidshinder veroorzaken om maatschappelijk aanvaardbaar te zijn. Roberto stelt een innovatieve, perceptiegestuurde ontwerpmethodiek voor die een paradigmaverschuiving vertegenwoordigt met betrekking tot state-of-the-art benaderingen, die eerst ontwerpen en daarna zoeken naar strategieën voor geluidsdemping. Hij neemt voor het eerst de menselijke perceptie van geluid op in aero-akoestisch onderzoek en vliegtuigontwerpproces door nieuwe geluidskwaliteit-meetwaarden te evalueren en psycho-akoestische luisterexperimenten uit te voeren. Deze aanpak vermindert de geluidsimpact van de luchtvaart in lokale gemeenschappen en kan worden uitgebreid naar andere sectoren, zoals drones en windturbines.

Roberto Merino Martinez


"Het ontvangen van deze Veni-beurs is een zeer bemoedigende erkenning van mijn wetenschappelijk werk en stelt me in staat om meer van mijn tijd te besteden aan puur onderzoeksactiviteiten. Het feit dat een verbazingwekkend aantal van 5 Veni-beurzen is toegekend aan onze faculteit geeft duidelijk de relevantie aan van ons gezamenlijke werk op weg naar een duurzame luchtvaart. Of, meer in het algemeen, duurzame lucht- en ruimtevaarttechniek."

Menselijke perceptie

"In een notendop is mijn doel het minimaliseren van de geluidshinder van vliegtuigen die lokale gemeenschappen ondervinden, met speciale aandacht voor de toekomstige revolutionaire technologieën die nodig zijn om de bijdrage van de luchtvaart aan klimaatverandering te verminderen. De grootste uitdaging is om de menselijke perceptie mee te nemen in het ontwerp van vliegtuigen en in het geluidsbeoordelingsproces. Iets dat de huidige methodes niet kunnen, vanwege het gebruik van verouderde meetmethoden. In het algemeen werk ik aan een volledig duurzame luchtvaart, niet alleen ecologisch maar ook sociaal. Dat maakt de acceptatie van nieuwe vliegtuigtechnologieën door het publiek aannemelijker.”

Levenskwaliteit

"Deze Veni heeft een zeer grote potentie voor maatschappelijke impact, aangezien het de leefomgeving en levenskwaliteit van gemeenschappen in de buurt van luchthavens zal verbeteren; mensen die nu hinder en geluidsgerelateerde gezondheidsproblemen ervaren, zoals slaapproblemen of hart- en vaatziekten. Ook zal het de luchtvaartindustrie helpen een duurzame groei van het luchtverkeer mogelijk te maken, hetgeen momenteel wordt beperkt door strenge regelgeving op het gebied van omgevingslawaai."