Werken aan een veilige en inclusieve werkomgeving

Nieuws - 31 augustus 2023

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek wil een goede werkgever zijn. Wij streven naar een veilige en inspirerende werkomgeving waarin medewerkers kunnen excelleren. De afgelopen jaren is er op dit vlak vooruitgang geboekt, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Op dinsdag 29 augustus kwam landelijk in het nieuws dat eerder dit jaar universitair hoofddocent Daphne Stam onze faculteit heeft verlaten. Haar vertrek betreuren wij. Over zaken die individuele medewerkers betreffen doet de TU Delft geen uitspraken – hetzelfde geldt uiteraard voor ons als faculteit. Wat wij willen benadrukken is dat wij het kritische signaal van Daphne Stam over haar voormalige werkomgeving op waarde willen schatten, zodat wij er lering uit kunnen trekken.

In een academische werkomgeving is het vrijuit kunnen delen van je gedachten van grote betekenis. Een inclusieve en collegiale werkomgeving draagt bij aan dat mensen zich kunnen uitspreken en gehoord worden. Omdat wij dit ontzettend belangrijk vinden, heeft de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek in 2021 een extern onderzoek laten uitvoeren, waarvan de uitkomsten zijn gedeeld met alle medewerkers. Op basis van deze resultaten hebben wij een facultair cultuurprogramma opgezet, gericht op onder meer betere onderlinge communicatie en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Binnen een technische omgeving zoals onze faculteit is genderdiversiteit een onderwerp dat bijzondere aandacht verdient. Op het niveau van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar bedroeg het percentage vrouwen in 2018 14%; inmiddels is dat 21%. Het percentage vrouwelijke eerstejaarsstudenten is gestegen van circa 14% naar circa 20%. Dit is vooruitgang, maar helaas minder dan we beogen. Daarom willen en blijven wij ons inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Dit doen wij, om te beginnen, door TU-breed beleid te implementeren op het gebied van erkennen & waarderen, loopbaanontwikkeling, diversiteit, inclusie en integriteit. Ook specifieke instrumenten als de Delft Female Technology Fellowship werpen vruchten af. Bovendien heeft de faculteit een uniek programma uitgerold om vrouwen met zwangerschapsverlof en alle ouders met ouderschapsverlof te ondersteunen bij het overwinnen van aanzienlijke vertragingen in hun loopbaanontwikkeling. We staan open voor aanbevelingen van bijvoorbeeld DEWIS, het netwerk van vrouwelijke wetenschappers aan de TU Delft.

Wij werken aan oplossingen, in het volle besef dat structurele veranderingen vragen om gerichte en continue aandacht. Het signaal dat Daphne Stam heeft afgegeven neem ik, in mijn rol als decaan, ter harte. Het managementteam zal samen met de collega’s binnen de faculteit en belangrijke actoren binnen de TU Delft blijven werken aan noodzakelijke verbeteringen om een veilige en inclusieve werkomgeving te creëren.

Prof.dr. Henri Werij, Decaan Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft