Gemeente Amsterdam, Wageningen University en TU Delft zetten samenwerking met AMS Institute voort

Nieuws - 19 juni 2023 - Webredactie Communication

Donderdag 15 juni hebben de burgemeester van Amsterdam (Femke Halsema) en de bestuursvoorzitters van Wageningen University & Research (Sjoukje Heimovaara) en TU Delft (Tim van der Hagen) een intentieovereenkomst namens de drie partijen getekend voor de volgende fase van AMS Institute.

Met het tekenen van de intentieovereenkomst zetten de partners Gemeente Amsterdam, WUR en TUD, een grote stap naar een vernieuwde, langjarige samenwerking. Het verder vergroten van de impact die AMS Institute nu al voor steden wereldwijd realiseert, staat hierbij centraal. Met grootschalige opgavegerichte onderzoek- en innovatieprogramma’s, nieuw onderwijs met inzet op een leven lang ontwikkelen voor stedelijke professionals, wordt AMS Institute gezamenlijk krachtig doorontwikkeld. 

Innovaties voor een toekomstbestendige stad

Sinds de oprichting van AMS Institute in 2014, werken de partners intensief samen aan duurzame, toekomstbestendige innovaties voor de stad. AMS Institute (gevestigd op het Amsterdamse innovatiegebied Marineterrein) vormt daarbij het kloppend hart van de samenwerking met een portfolio dat de thema’s mobiliteit, digitalisering, voedsel, klimaatbestendigheid, circulariteit en energie bestrijkt. Het instituut betrekt organisaties uit het bedrijfsleven en overheid, kennisinstellingen en bewoners, actief bij haar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs aan studenten en professionals en het aanjagen van ondernemerschap.

Stap in groeistrategie TU Delft

TU Delft draagt bij aan het oplossen van urgente maatschappelijke uitdagingen. Meer en meer draait het daarbij om complexe, en vaak in elkaar grijpende, transities. Zo zijn transitieopgaven op gebieden als energie, grondstoffen, leefomgeving en zorg en welzijn nauw met elkaar verweven. Het verder uitbouwen van de bijdragen aan deze transities staat centraal in de groeistrategie van TU Delft. Het voortzetten van de samenwerking binnen het AMS Institute past hierin. Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft: “AMS Institute is een belangrijk onderdeel van de TU Delft. Samen met de partners hebben we de afgelopen 10 jaar de lat hoog gelegd om stedelijke innovatie te versnellen. Ik voel de maatschappelijke urgentie hiervoor alleen maar toenemen. We zien onze impactvolle activiteiten in Amsterdam de komende jaren dan ook verder groeien.” 

Wetenschappelijke en maatschappelijke impact gaan hand in hand

AMS Institute heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een toonaangevend onderzoeksinstituut en droeg samen met 1000+ publieke en private partners bij aan de realisatie van talloze oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken. Tien jaar na het oorspronkelijke plan van core academic partners WUR, TUD en MIT (Massachutes Institute of Technology) is AMS Institute relevanter dan ooit en klaar voor de volgende fase.