Nationale Wetenschapsagenda honoreert twee Delftse consortia

Nieuws - 11 juli 2023 - Webredactie Communication

Negentien consortia ontvangen financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. Hiervan gaan twee NWA-ORC toekenningen naar wetenschappers van TU Delft. De kern van de projecten wordt gevormd door actieve samenwerking tussen verschillende onderzoekdisciplines, verschillende kennisinstellingen en met publieke sectoren en bedrijfsleven. De projecten krijgen financiering in de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

Bekijk de toekenningen NWA-ORC 2022 van TU Delft:

"Deze vracht matcht!..." Afvalvrije en effectieve vrachtvervoerssystemen bereiken door vraag en aanbod naadloos op elkaar af te stemmen met inclusieve, slimme en groen-georiƫnteerde transport platforms.
Hoofdaanvrager Dr. Jafar Rezaei, Technische Bestuurskunde

De publieke steun voor de externe effecten en uitbreiding van het transportsysteem neemt af. De huidige benaderingen van transportoptimalisatie, marktstructuur en ketenbeheer leiden onvoldoende tot een optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit in transportnetwerken. De platformeconomie biedt kansen om vraag en aanbod in transportnetwerken beter op elkaar af te stemmen, maar heeft ook risico's als een platformaanbieder zelf te dominant wordt. In dit project ontwikkelen we de generieke functionaliteit en randvoorwaarden voor een digitaal matching platform voor het samenstellen en boeken van diensten van meerdere aanbieders, en passen deze toe op intermodale transportnetwerken. Het project draagt bij aan het terugdringen van koolstofuitstoot door de ontwikkeling van een lean systeem te bevorderen, gebaseerd op de principes van afvalvermindering en schaalvoordelen.

HybridLabs ā€“ Versnellen van Nederlandse innovaties in offshore duurzame energie door middel van datagestuurde hybride labs.
Hoofdaanvrager Prof.dr.ir. Axelle VirƩ, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

HybridLabs versnelt de energietransitie door de ontwikkeling van hernieuwbare offshore technologieƫn voor elektriciteits- als waterstofproductie. HybridLabs versterkt tegelijkertijd de offshore voedsel- en ecologische transitie. HybridLabs leidt tot een sterke positie voor de Nederlandse kennis- en innovatieketen en creƫert daarnaast belangrijke commercialisatiemogelijkheden voor drijvende windenergie langs de Ierse Atlantische kust. De kern van HybridLabs is een unieke Nederlandse infrastructuur van hybride experimentele faciliteiten, simulatoren en offshore demonstratielocaties, die van elkaar leren door middel van nieuwe data- en fysicagestuurde benaderingen. Door de hybride infrastructuur vindt technologieontwikkeling sneller en goedkoper plaats. Kennisexploitatie vindt plaats richting het bedrijfsleven, beleidsmakers, ngo's en burgers.

NWA zoekt verbinding met de maatschappij
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC).

In de NWA-ORC werken interdisciplinaire consortia aan het portfolio van de 25 NWA-routes, waarmee maatschappelijke impact en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De NWA stimuleert productieve interacties en team science, zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd in de onderzoeksprojecten.

Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht van NWO.