Deltaweek: BK Delta Design Program

11 januari 2024 13:00 t/m 18:30 - Locatie: Berlage zalen, faculteit bouwkunde TU Delft, Julianalaan 134 in Delft | Zet in mijn agenda

Dit event is onderdeel van de Deltaweek en onze 182e Dies Natalis
De voertaal van dit event is Nederlands.

Omdat de wereld om ons heen verandert en nieuwe inzichten over de effecten van maatregelen toenemen past het Deltaprogramma elke zes jaar een herijking toe op de deltabeslissingen en regionale strategieën. Ligt het Deltaprogramma op schema? Of moet de koers bijgesteld worden? En zo ja, hoe dan? 

Voor de volgende herijking van het Deltaprogramma in 2027 wordt ingezet op ontwerpend onderzoek. Om de wateropgave meer te betrekken op ruimtelijke ordening en ruimtelijke ordening meer te betrekken op de wateropgave is het belangrijk om deze werelden aan elkaar te verbinden. Ontwerpen onderzoek wordt gezien als een belangrijk middel.

Het Deltaprogramma heeft daartoe het Redesigning Deltas-collectief (RDD), een verzameling van 10 ontwerpbureaus en 5 ingenieursbureaus met TU Delft, Deltares, PBL, Erasmus Universiteit en Resilient Delta, gevraagd Ontwerpgerichte benadering Deltaprogramma te maken die de deelgebieden van het Deltaprogramma helpt de ruimtelijke ordening te integreren, maar ook gemeenten of andere ruimtelijke ontwikkelaars een toegang geeft de wateropgave als vanzelfsprekend te betrekken. 

We gaan met de genodigden deze onderlegger testen op twee locaties: Centraal Holland en regio Den Bosch. Het materiaal van de stappen (analyse en diagnose) wordt voorbereid en het doel is de stappen van ontwerpend onderzoek samen te bespreken en te kijken hoe dat naar de toekomst doorwerkt.

Datum: 11 januari 2024
Locatie: Berlage zalen, faculteit bouwkunde TU Delft, Julianalaan 134 in Delft  

Programma/ sprekers:

  • 13:00 - 13:05 Welkom en opening, Marcel Hertog (DIMI) 
  • 13.05-13.15 Luc de Vries – Deltaprogramma over het nut en noodzaak van de integratie van water management en ruimtelijke ontwikkeling in een leidraad ontwerpen onderzoek.
  • 13.15  Hans ten Hoeve – Mooi Nederland over opgaven die op Nederland af komen en belang van ontwerp bij het verkennen van oplossingsrichtingen hiervoor; hoe werken zij er aan om ontwerp structureel te positioneren binnen beleidstrajecten?
  • 13.30 Anne Loes Nillesen - TUD (bouwkunde) methoden voor het inzetten van ontwerp en ontwerpend onderzoek beknopt overzicht; welke methoden zijn er, wat gebruik je waarvoor?
  • 13.45 Fransje Hooimeijer – TUD (bouwkunde) methoden van interdisciplinair onderzoek + ontwikkeling onderlegger wat zijn de condities, processen en methoden van interdisciplinair onderzoek?  Hoe ziet het concept van de grondlegger ontwerpend onderzoek er nu uit?
  • 14.00 Werksessie (90 minuten) met koffie en thee 
  • 15.30 Terugkoppeling vanuit de tafels (30 min) 
  • 16.00 Reflectie met Luc de Vries   
  • 16.30 borrel
  • 17.30 Lezing Kate Orff - Architect en directeur van SCAPE geeft een lezing in de Oostserre op de Bouwkunde faculteit. Kate Orff ontvangt een eredoctoraat van de TU Delft tijdens de 182e Dies Natalis. Voorafgaand aan deze ceremonie geeft zij haar visie op klimaatadaptief ontwerp. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk.