Deltaweek: Delta Innovation Day

12 januari 2024 12:30 t/m 15:00 - Locatie: The Green Village, Van den Broekweg 4, 2628 CR Delft | Zet in mijn agenda

Dit event is onderdeel van de Delta Week en onze 182e Dies Natalis

Wil je inspiratie opdoen en met eigen ogen zien welke klimaatadaptieve innovaties er op The Green Village zijn om te kunnen omgaan met extremer weer in onze Zuid-Hollandse delta? Of ben je benieuwd naar hoe we op Flood Proof Holland hoogwater en overstromingen simuleren om zo nieuwe oplossingen voor watersnood te testen?

Ter gelegenheid van de Dies Natalis ‘Redesigning deltas’ en het 10-jarig bestaan van ons innovatieprogramma VPdelta+ zijn jullie van harte welkom op vrijdag 12 januari 2024 op de Delta Innovation Day!

Programma Delta Innovation Day
12.30 – 13.00 uur: inloop en lunch in het Co-Creation Centre
13.15 – 13.30 uur: plenair programma – welkom en 10 jaar VPdelta+ door directeur Marjan Kreijns
13.30 – 13.50 uur: plenair programma – keynote door dr. ir. Marjolein van Esch, Assistant Professor Environmental Technology and Design
14.00 – 15.00 uur: keuze uit drie demonstraties

Meld je hier aan.

Demonstraties
De drie demonstraties vinden tegelijkertijd plaats. Daarom kun je je voor één sessie aanmelden. Alle demo’s starten na het plenaire programma op The Green Village. Voor de deelnemers aan Flood Proof Holland regelen we vervoer van en naar Flood Proof Holland.

Demo 1: The Green Village
Rondleiding en demonstraties KlimaatKwartier, WaterStraat en HittePlein

We leiden je rond langs drie klimaatadaptieve proeftuinen van The Green Village, waarbij verschillende ondernemers aanwezig zijn om over hun innovatie te vertellen.

  • Het KlimaatKwartier is de proeftuin voor gebouwgebonden klimaatadaptieve maatregelen. Hoe gebruiken we onze woningen en gebouwen om hittestress tegen te gaan, slim om te gaan met regen- en drinkwater in de gebouwde omgeving te besparen?
  • De WaterStraat biedt ruimte voor waterbergende innovaties om zo de gevolgen van extremer weer, zoals schade en overlast door hevige regen, te beperken.
  • Op het HittePlein experimenteren we met nieuwe oplossingen tegen hittestress en doen we integraal onderzoek naar het behouden van een prettige leefomgeving waar blauw en groen in balans is.

Demo 2: Resilient Delta Initiative
Van onderzoek naar praktijk

Onderzoekers van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken samen met de Gemeente Dordrecht aan het klimaatadaptief ontwikkelen van een compleet nieuwe groene en duurzame woonwijk: het Maasterras.

Hoe bouw je zoveel mogelijk huizen (2.000 – 4.000) en ontwikkel je tegelijkertijd een Maaspark, mobiliteitshub en een plek waar mensen graag wonen en werken? In deze sessie nemen het Resilient Delta Initiative en de gemeente Dordrecht je mee in hoe kennis over klimaatadaptatie een weg vindt naar de praktijk bij deze ontwikkelingen.

Demo 3: Flood Proof Holland
Rondleiding en demonstraties proeftuin voor waterveiligheid

Op Flood Proof Holland onderzoeken, testen en experimenteren verschillende partijen met onder andere tijdelijke noodmaatregelen en onderzoek om overstromingsrisico’s te verlagen. Deze demo is een uitstapje naar deze unieke  proefpolder op de TU Delft Campus. Het kan drassig zijn, daarom zijn er regenlaarzen aanwezig voor de liefhebber.