John Schmitz, decaan

Het College van Bestuur heeft Dr. John Schmitz benoemd als decaan van de Faculteit met ingang van 1 maart 2017. Dr. Schmitz was Senior Vice President en manager IP Special Projects bij NXP Semiconductors in Eindhoven. John Schmitz volgt professor Rob Fastenau op.

John Schmitz studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 1984 promoveerde op een thermodynamisch en elektrochemisch onderwerp. Sindsdien heeft hij meer dan dertig jaar ervaring opgebouwd in de halfgeleiderindustrie, bij bedrijven als Philips, Genus Inc, Sematech en NXP. De praktische toepassing van technologie speelde in zijn carrière een belangrijke rol: Schmitz heeft meer dan vijftig publicaties en bijdragen in peer reviewed tijdschriften en internationale conferenties op zijn naam staan en publiceerde boeken over halfgeleider technologie, alsmede een populair wetenschappelijk werk over de thermodynamica in een historische en dagelijkse context. Schmitz heeft verder adviserende rollen gehad in gremia zoals de Technologie en Innovatie Commissie van VNO-NCW,  de Governing Board van MESA+ en de Scientific Advisory Board of IMEC. Momenteel is hij lid van het bestuur van de Business Cluster Semiconductors en lid van de raad van advies van Smart Photonics. Schmitz is ook de houder van 6 patenten.

Het CvB is verheugd met deze benoeming. “Wij zien in John Schmitz de aangewezen persoon om de faculteit EWI een nieuwe fase in te leiden waarin samenwerking met interne en externe partners een nog belangrijkere rol gaat spelen, en EWI verder op de kaart wordt gezet als internationaal toonaangevende faculteit met een sterk ICT-profiel”, aldus rector Karel Luyben.

Ook John Schmitz zelf is enthousiast: “Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn ervaring te kunnen bijdragen aan het opleiden van nieuwe generaties ingenieurs die een duurzame technologische samenleving tot stand moeten brengen. Ik geloof dat universiteiten in het algemeen, en een faculteit als EWI in het bijzonder, daar een essentiële  rol in kunnen en moeten spelen. EWI-kennis is onmisbaar bij het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen.”