Lucas van Vliet, decaan

Het College van Bestuur heeft Professor Lucas van Vliet benoemd als decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) met ingang van 1 januari 2021. Hij volgt Professor John Schmitz op die per 1 maart 2021 met pensioen gaat.

Lucas van Vliet studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en promoveerde in 1993 cum laude op de ontwikkeling van methodes voor beeldanalyse. Na zijn promotie trad hij in dienst bij de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft. Binnen zijn vakgebied heeft hij baanbrekend onderzoek verricht en hij is (mede)auteur van meer dan 200 wetenschappelijke publicaties en begeleidde meer dan 60 promovendi. In 1999 werd hij benoemd tot Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar en in 2009 tot voorzitter van de afdeling Imaging Physics. Als Medical Delta-hoogleraar combineerde hij sinds 2012 zijn functie in Delft met een aanstelling als hoogleraar Meerdimensionale beeldanalyse aan de Universiteit Leiden. Ook was hij vanaf de oprichting in 2009 tot maart 2017 voorzitter van het TU Delft Health Initiative. Van 2016 tot eind 2020 was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Van Vliet vervult verschillende nevenfuncties, waaronder in de raad van commissarissen van Holland PTC en in de raden van toezicht van de BPF en Planet B.io. In 2019 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Het CvB is verheugd met de benoeming van Van Vliet. ‘De EWI-vakgebieden staan aan de basis van de technologie die we elke dag gebruiken, maar spelen ook een grote rol in de zoektocht naar oplossingen voor de grote uitdagingen van deze eeuw. De afgelopen jaren is EWI verder uitgegroeid tot een faculteit met niet alleen een grote aantrekkingskracht op studenten, maar ook een uitstekende samenwerking met het bedrijfsleven om via toegepast onderzoek nieuwe technologie sneller ten goede van de samenleving te laten komen. We zijn ervan overtuigd dat we in Lucas van Vliet de juiste opvolger van John Schmitz gevonden hebben. Een opvolger die deze ontwikkeling kan voortzetten en ook de uitdagingen van de huidige crisis en de verwachte nasleep daarvan het hoofd kan bieden.’

Van Vliet is enthousiast over zijn overgang naar EWI. ‘Ik tref bij EWI een bijzonder stimulerende omgeving met fantastische collega’s. We delen de ambitie om middels uitstekend onderwijs en grensverleggend onderzoek zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact te genereren. Mijn eigen onderwijs en onderzoek heeft altijd een sterke EWI-signatuur gehad. EWI zit met haar onderwijs en onderzoek in het hart van grote veranderingen. De sleuteltechnologieën waar EWI aan werkt, zijn onmisbaar voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, digitale samenleving en een duurzame energievoorziening. Tevens is EWI een voorloper op het gebied van onderwijsinnovatie. Het vervult me met een trots gevoel om hier met de EWI-collega’s aan te mogen bijdragen.’

 

 

Secretaresse

Sanne van Diest