Energietransitie

De energietransitie is een van de grootste globale uitdagingen van onze tijd. Een belangrijk aspect is het vervangen van fossiele brandstoffen als primaire energiebronnen door hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het gevolg van deze radicale verandering is een versnelde elektrificatie van de samenleving.

Elektriciteit wordt de ruggengraat van een multi-energiesysteem met aardgas, waterstof en warmte als aanvullende bruikbare energiebronnen. Verschillende grootschalige elektriciteitscentrales zullen de elektriciteit opwekken en in een snel groeiend tempo zullen daar vele kleinere verspreide energiebronnen bijkomen. De variabele aard van hernieuwbare energiebronnen vormt een uitdaging voor de zekerheid en stabiliteit van de energievoorziening, en de overgang zal daarom een ongekende impact hebben op het ontwerp en de werking van het elektriciteitsnet, nog versterkt door de elektrificatie van de transport-, warmte- en industriesectoren.