Energy Transition

Het doel van de faculteit EWI is om de opwarming van de aarde te beperken door de energietransitie te versnellen met behulp van innovatieve oplossingen, resulterend in duurzame, betaalbare en betrouwbare energie voor iedereen. We willen een systeemintegratie van hernieuwbare energiebronnen creëren. Onze ambitie is een flexibel en veerkrachtig energiesysteem, voorbereid op een onzekere toekomst.

Ons doel is ook om elektriciteitsmicronetwerken te ontwikkelen voor gemeenschappen, bijvoorbeeld slimme steden inclusief e-mobiliteit en elektrische voertuigen. Er is een grote ommekeer nodig om de overstap te maken van volledig gecentraliseerde energieopwekking en -regeling naar meer gedistribueerde energieopwekking.

De energietransitie zal resulteren in een complexer energiesysteem met veel nieuwe technologieën en componenten. Er is onderzoek nodig naar zonnemodules, windturbines, vermogenselektronische omvormers en elektrische auto's.

We gebruiken supercomputers om digitale tweelingen van het Nederlandse elektriciteitsnet te maken en bestuderen hoe we binnen milliseconden kunnen reageren op fysieke storingen of cyberaanvallen. We werken aan geavanceerde numerieke modellen en wiskunde om het elektriciteitssysteem van de toekomst te begrijpen, te ontwerpen en te optimaliseren. We bouwen aan een platform voor energietransitieoplossingen waar de verwachtingen van de maatschappij en de cyberrealiteit samenkomen.

We nodigen bedrijven, instellingen en ontwikkelaars uit om met ons samen te werken. Laten we onze krachten bundelen om een betere, duurzamere toekomst vorm te geven.