Opleidingsbeoordelingen

Het externe kwaliteitstoezicht aan de TU Delft bestaat uit een instellingstoets kwaliteitszorg en een zesjaarlijkse opleidingsbeoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De rapporten van de opleidingsbeoordeling en de instellingstoets zijn te vinden op de website van de NVAO.

Een opleidingsbeoordeling komt tot stand na een locatiebezoek van een extern panel. Het locatiebezoek bestaat uit twee delen:

1. beoordeling in het kader van accreditatie en verbetering;

2. de opleiding voert daarnaast een zogenoemd ontwikkelgesprek met het panel waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen. De aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de opleiding uit het ontwikkelgesprek moeten door het instellingsbestuur openbaar worden gemaakt.