Promotie V.A. Arszelewska

24 maart 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Electrochemical stability of next generation lithium batteries. Promotor 1: Dr. E.M. Kelder (TNW); Promotor 2: Prof.dr.ir. M. Wagemaker (TNW).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.