Promotie F.A. Ferrari

22 april 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Processing Lignocellulosic Feedstock Using Ionic Liquids for Biorefinery Application. Promotor 1: Prof.dr.ir. L.A.M. van der Wielen (TNW); Promotor 2: Prof.dr. M.B.S. Forte (Unicamp, Brazil); Promotor 3: Prof.dr. G.J. Witkamp (KAUST, Saudi Arabia).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.