Promotie M. Coppola

19 april 2021 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Automatic design of verifiable robot swarms. Promotor 1: Prof.dr. E.K.A. Gill (LR); Promotor 2: Prof.dr. G.C.H.E. de Croon (LR); Promotor 3: Dr. J. Guo (LR). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.