Promotie S.A. Caro Ortiz

09 april 2021 15:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Adsorption and Separation of C8 Aromatic Hydrocarbons in Zeolites. Promotor 1: Prof.dr.ir. T.J.H. Vlugt (3mE); Promotor 2: Dr. D. Dubbeldam (U. Amsterdam).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.