Promotie B. Ghafaryasl

16 juni 2021 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Towards estimation of optical and structural ophthalmic properties based on optical coherence tomography. Promotor 1: Prof.dr.ir. L.J. van Vliet (TNW). Copromotor: Dr.ir. K.A. Vermeer (Rotterdam Optalmic Inst.).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.