Promotie A.S. Markensteijn

05 juli 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Mathematical models for simulation and optimization of multi-carrier energy systems. Promotor 1: Prof.dr.ir. C. Vuik (EWI). 

 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.