Promotie H. Wang

27 september 2021 17:30 - Locatie: Aula, TU Delft | Zet in mijn agenda

Crumb rubber modified bitumen: Experimental characterization and modelling. Promotor 1: Prof.dr.ir. S.M.J.G. Erkens (CiTG); Promotor 2: Prof.dr. A. Scarpas (CiTG); Copromotor: Dr. X. Liu (CiTG). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschikbaar binnen enkele weken na de verdediging.

/* */