Promotie A.L. Rangel Cárdenas

04 november 2021 10:00 - Locatie: Aula, TU Delft

Towards lowcost PEM fuel cells. Dynamics of PGMfree electrocatalysts and interfaces. Promotor 1: Prof.dr. S.J. Picken (TNW); Promotor 2: Dr.ing. G.J.M. Koper (TNW); Promotor 3: Dr. E.M. Kelder (TNW). 

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.