AI Meet Up: Ethiek en AI

27 september 2022 15:30 t/m 18:00 - Locatie: Mondai | House of AI @ NEXT Delft | Zet in mijn agenda

Ethiek en AI
Met het gebruik van digitale technologieën en AI in het bijzonder komen dringende ethische vragen. Hoe wordt er met gegevens omgegaan? Hoe kunnen we op verantwoorde wijze AI-systemen ontwikkelen en gebruiken? Hoe wordt het vertrouwen behouden? UWV is een van de grootste uitvoeringsorganisaties in Nederland. Werknemersverzekeringen zoals de WW-, WAO-, WIA- en WAZO-uitkeringen worden door hem uitgevoerd. Het UWV bepaalt op basis van wettelijke kaders of een werknemer recht heeft op een van deze uitkeringen en bepaalt de hoogte en duur van de betreffende uitkeringen. Eveline Jacobson zal ingaan op het gebruik van AI om deze beslissingen te ondersteunen en de ethische uitdagingen waar zij tegenaan lopen.

Prof. dr. Jeroen van den Hoven – wetenschappelijk directeur van het TU Delft Digital Ethics Centre – zal deze uitdagingen verbinden met het werk in Delft om ethische waarden te operationaliseren. Hij werkt aan het verbinden van filosofische discussies over ethische waarden met technisch werk aan concrete problemen, met behulp van de Design for Values methodologie. Samen zullen de sprekers verkennen hoe de ethische uitdagingen bij UWV hun AI-ontwikkeling en -gebruik beïnvloeden.

De AI Meet Ups

Deze Meet Up serie is opgezet om het Artificial Intelligence (AI) ecosysteem van Delft en Zuid-Holland te etaleren, om studenten en de omgeving te inspireren, en om academia en de industrie een plek te geven om te netwerken. De Meet Ups zijn een maandelijks event, waar elke keer een nieuw AI vraagstuk in de spotlights gezet wordt. In de volgende editie – op 20 oktober – neemt Prof. Dr. Henk Noorman vanDSM AI voor Biowetenschap onder de loep. De voertaal van de Meet Ups is Engels. Houd de agenda van Mondai in de gaten voor nieuwe data!