Promotie A. Pascual Laguna

11 februari 2022 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

On-Chip Solutions for Future THz Imaging Spectrometers. Promotor 1: Prof.dr.ir. J.J.A. Baselmans (EWI); Promotor 2: Prof.dr.ing. A. Neto (EWI).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.