Promotie S.P. van Assenbergh

17 januari 2022 12:30 - Locatie: Aula, TU Delft

Generating Secure and Gentle Grip on Soft Substrates. Promotor 1: Dr. D. Dodou (3mE); Promotor 2: Prof.dr.ir. P. Breedveld (3mE); Promotor 3: Prof.dr. J.H. van Esch (TNW).

Meer informatie?
Voor toegang tot de theses van de PhD-studenten kunt u kijken in de TU Delft Repository. de digitale opslag van publicaties van TU Delft. Theses zijn beschibaar binnen enkele weken na de verdediging.