Over het ESP Lab

We hebben de morele verplichting naar de jonge generatie om de klimaatverandering tegen te gaan. Technologie is daarin een belangrijke pijler.

Peter Palensky, Hoogleraar Intelligent Electrical Power Grids
In het ESP Lab ga je samen met andere onderzoekers, bedrijven, beleidmakers, business developpers en sociale wetenschappers aan de slag met de belangrijkste energie-vraagstukken van deze tijd.

Voor wie is het ESP lab?

Voor onderzoekers

We brengen toegepast wetenschappelijk onderzoek naar ‘the next level’ dankzij onze uitgebreide kennis, ons grote netwerk en onze high-end infrastructuur.

Voor bedrijven

Wij hebben alle kennis, expertise en infrastructuur in huis om elke onderzoeksvraag over de energietransitie te (laten) onderzoeken, testen en valideren.

Voor beleidsmakers

Wij denken mee en adviseren over nieuw energiebeleid. Daarbij gaan we uit van de gehele energieketen. Zo kunnen onderbouwde beslissingen worden gemaakt.

Dare to take action

De energietransitie vraagt om actie, maar stap van theoretisch onderzoek naar grootschalige praktijktoepassing is niet altijd helder. Het ESP Lab gidst jou met kennis, ervaring en advies richting het implementeren en opschalen van je innovatie.

Dare to grow

Does your innovation have what it takes? Dankzij de labfaciliteiten en digital twinning kan elke onderzoekvraag in het gehele energiesysteem worden onderzocht, getest en gevalideerd.

Dare to partner up

Samen kom je verder. Het ESP Lab heeft een breed netwerk van onderzoekers, bedrijven, beleidmakers en ook business developers die jou verder kunnen helpen.

Dare to be smarter

Het ESP Lab biedt enorm veel kennis en expertise. Dankzij de bestaande high-end infrastructuur, installaties en datafaciliteiten kunnen we efficiënter innoveren.

Dare to broaden your horizon

De energietransitie gaat over meer dan technologie alleen. Een fossielvrij energiesysteem is een opdracht aan ons allemaal en alleen haalbaar als we samen met beleidmakers, bedrijven en burgers werken. We bundelen kennis en expertise in workshops en events om elkaar te informeren, inspireren en scherp te houden.

Zo werd het ESP Lab gebouwd

De combinatie van de verschillende onderzoeksgebieden onder één dak maakt het ESP Lab uniek. Het zorgt ervoor dat onderzoeken uit de verschillende gebieden eenvoudig gecombineerd en gekoppeld kunnen worden. De uitdaging voor het bouwen van het ESP Lab was dat de onderzoeken elkaar ook kunnen verstoren doordat ze dicht bij elkaar worden geplaatst. Om dit effect tegen te gaan, heeft elk onderzoeksgebied een eigen afgeschermd gebied gekregen. Heel afgeschermd, want het zijn letterlijk (Faraday) kooien geworden!

Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk dan deze time lapse van de bouw van het lab.

Elektriciteit werd als vanzelfsprekend beschouwd. Dat is nu, in 2021, wel anders.

Lucas van Vliet, decaan van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Eind jaren tachtig was de aanleg van het complete elektriciteitsnet nét geklaard. Elektriciteit werd sindsdien als vanzelfsprekend beschouwd. Dat is nu wel anders. Nederland staat aan de vooravond van een energietransitie die noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Een energietransitie die nodig is om de toekomst van onze kinderen gezond, veilig en leefbaar te houden. Maar om dát te kunnen realiseren is er nog veel onderzoek nodig. Daarom is het oude hoogspanningslaboratorium van TU Delft de afgelopen periode omgetoverd tot een duurzaamheidstempel van formaat: het ESP Lab.