Contracten

De TU Delft, haar studenten en bedrijven die van elkaar willen leren en elkaar willen helpen, moeten elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen is dan ook de basis voor een succesvolle samenwerking in zowel onderzoek als onderwijs.

Daarnaast is het van belang om duidelijk afspraken te maken over de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt. Deze voorwaarden worden op verschillende niveaus (onder meer wetgevend, contractueel en beleidsmatig) vastgelegd. Voor onderwijs en onderzoek werkt dit als volgt:

  • In het onderzoek wordt gewerkt met basiscontracten waarin afspraken worden vastgelegd over o.a.: Intellectueel Eigendomsrecht, vergoedingen, rechten en plichten en aansprakelijkheden. Deze dienen als uitgangspunt voor verdere onderhandeling.
  • Onderwijs werkt met Algemene Bepalingen voor samenwerking in het onderwijs bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Klik hier voor deze algemene bepalingen.

Heeft u vragen over contracten, voorwaarden of hiermee gerelateerde vragen? Neemt u dan contact op met Michelle Nahumury (onderwijs).