Vacatures bij de faculteit Industrieel Ontwerpen

Hoe zorgen we ervoor dat de snelheden van menselijke en technologische ontwikkeling gelijke tred houden? Dat is de focus van de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). Delftse ontwerpers zijn een brug tussen technologische innovatie en de behoeftes van mensen, onze maatschappij en organisaties. Zij ontwerpen hiervoor doelbewuste producten, diensten en systemen. IO is leider in ontwerponderzoek, met toepassingen op gebieden als mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid, alsook ontwikkeling van ontwerptools en methodes. Een sterk onderzoeksteam van 350 personen en meer dan 2.000 studenten werken samen in onze kenmerkende hal, laboratoria en studioā€™s. In nauwe samenwerking met de praktijk, de publieke sector en Ngoā€™s en met oog op de toenemende complexiteit repeteren wij met ons onderzoek en onderwijs mogelijke toekomstscenarioā€™s.

De faculteit Industrieel Ontwerpen biedt momenteel de volgende vacatures: