Niels Deen

“De energietransitie draait om het opslaan en omzetten van elektriciteit in moleculen. Stromingsleer ligt aan de basis van het transporteren en in contact brengen van deze moleculen. We moeten de stromingsleer begrijpen om de energietransitie te laten slagen.”

Stromingsleer voor de energietransitie

De fundamentele uitdaging bij alle energieomzettingsprocessen is een goed begrip van het transport van massa en warmte. Om goed te begrijpen wat er gebeurt en om hierop te kunnen sturen, moeten we de stroming van vloeistoffen in energieomzettingssystemen in realtime beheersen. Dit vereist 1) een integratie van schalen, 2) een integratie van disciplines en 3) een integratie van methodologieën. Dit is precies wat we doen bij het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES). Om betere oplossingen voor energieopslag en -omzetting te ontwikkelen, onderzoeken stromingsleer-onderzoekers de rol van meerfasige vloeistofstroming en transportverschijnselen onder complexe stromingsomstandigheden (poreuze media, hoge concentraties, drukken en temperaturen). Dit wordt gedaan voor energieomzettingsapparaten op alle schalen (batterijen, elektrolyzers, brandstofcellen, chemische reactoren, enzovoort).

Dit heeft tot verschillende doorbraken geleid; denk maar aan de Dutch elektrolyzer en de ontwikkeling van metaalbrandstoffen voor de opslag van energie in de vorm van koolstofvrije metaalpoeders. Wist je dat metaalbrandstoffen al worden gebruikt om 500 huishoudens in Helmond van warm water te voorzien?

Meer informatie: N.G.Deen@tue.nl

Stromingsleer in vlam van ijzerpoeder

Niels Deen

Professor Stromingsleer, Technische Universiteit Eindhoven