Uitdagingen binnen Civiele Techniek

Onze leefomgeving verandert continue door bijvoorbeeld verstedelijking en de effecten van klimaatverandering. Onderzoekers en studenten van Civiele Techniek werken aan slimme oplossingen om te zorgen dat we onze leefomgeving aanpassen aan deze veranderingen en bedenken technische innovaties om bijvoorbeeld bouwconstructies duurzamer te maken. Hieronder vind je een aantal van de uitdagingen waar je bij Civiele Techniek aan gaat werken.

Circulair bouwen

Bij Civiele Techniek wordt je uitgedaagd om innovaties te bedenken zodat we op een meer duurzame manier met bouwmaterialen en constructies om gaan. Kun je bijvoorbeeld gebouwen ontwerpen waarbij geen lasverbindingen worden gebruikt, zodat je ze uit elkaar kunt halen om vervolgens op een nieuwe locatie op te bouwen? Of kun je beton puin recyclen tot nieuwe betonnen bouwwerken? Of kunnen we op een circulaire manier met onze bruggen omgaan en oude brugdelen hergebruiken?

#herbruikbare gebouwen #vanbetonpuinnaargebouw #circulairebruggen

 


Nieuwe materialen

Het ontwikkelen van nieuwe en meer duurzame materialen is ook een belangrijke opgave voor civiel ingenieurs. Denk hierbij aan zelfherstellend beton; dat zorgt voor een langere levensduur, minder onderhoud en minder milieu belasting. Of aan een nieuw type super asfalt dat er voor zorgt dat onze wegen veel langer mee gaan en beter bestand zijn tegen extreme hitte. Een ander mooi voorbeeld is de student Civiele Techniek die een eigen bedrijf is begonnen met mosbeton: een type beton waar mos op groeit en zorgt voor vergroening en CO2 reductie in steden. 

#zelfhelendbeton #superasfalt #mosbeton
 


Schoon water

Een andere uitdaging binnen Civiele Techniek is om te zorgen voor schoon water. Wat zijn innovatieve, milieuvriendelijke manieren om schadelijke stoffen uit water te verwijderen? En hoe kun je oplossingen voor veilig drinkwater in ontwikkelingslanden bedenken? Denk hierbij aan drinkwaterfilters in de vorm van keramische potten. Die kunnen met lokale middelen worden gemaakt en zijn gemakkelijk toepasbaar voor de bevolking om hun drinkwater te zuiveren. Een andere uitdaging is om te kijken hoe we zwerfafval uit onze oceanen kunnen opsporen met drones of satellietdata, waardoor het makkelijker kan worden verwijderd.
#metbeestjesdrinkwaterveiligmaken #hoemaakjevanslootwaterdrinkwater 
#metgolvenensatellietenspeurennaarverdwenenplastic


Oplossingen voor zeespiegelstijging

Bescherming tegen het stijgende water is niet meer op te lossen door dijken simpelweg op te hogen. We moeten denken aan nieuwe vormen van kustbescherming, zoals de Zandmotor waarbij we bouwen met de natuur en slim gebruik maken van de stroming voor het versterken van onze kust. Een andere zogenoemde nature-based solution, is de ontwikkeling van voorlanden, als het gaat om het voorkomen van overstromingsrisico’s. Deze dempen de golfbelasting op dijken en zorgen volgens voor minder schade bij een dijkdoorbraak. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om goed te monitoren hoe snel de zeespiegel stijgt. En is dit overal ter wereld gelijk?

#zeespiegelstijging #zandmotor #mudmotorproject


Innovaties in transport

Afstanden worden met alle vervoersmogelijkheden steeds makkelijker te overbruggen. Ook ontstaan er allerlei diensten, zoals Uber, GreenWheels en Mobike, die het speelveld van een civiel ingenieur in drukke steden steeds complexer maken. Hoe maak je slim gebruikt van al die knoppen waar je aan kunt draaien? Met computermodellen kunnen we tegenwoordig verschillende scenario‚Äôs zichtbaar maken; wat gebeurt er als je het autoverkeer en openbaar vervoer anders inricht? Of wat als we alle auto‚Äôs zouden delen? Een ander voorbeeld van een innovatie binnen transport ligt pal voor het onderwijsgebouw van Civiele Techniek. Hier vind je een intelligent fietspad, gemaakt van plastic huisafval. Het fietspad brengt met sensoren in kaart  hoeveel verkeer met welke snelheid op welk moment erover heen komt. Deze data kan je gebruiken om te zorgen dat je het verkeer sneller en veiliger door een drukke stad of wijk loodst.

#watalswealleautosdelen #intelligentfietspad #metVRgebouwenevacueren
 

| Stories of Science