SUBEST Delft

Surinaamse Bèta-Studenten Delft (SUBEST Delft) is een dynamische en educatieve studenten associatie voor (aankomende) technische studenten aan het hoger onderwijs in Delft. Middels het organiseren van verscheidene evenementen, pogen wij het fundament te leggen voor de overgang van de Surinaamse scholier naar de Surinaamse young professional.

SUBEST Delft is een educatieve studenten associatie voor (aankomende) technische studenten aan het hoger onderwijs in Delft, die affiniteit hebben met Suriname. In samenwerking met de Technische Universiteit Delft verzorgt SUBEST Delft jaarlijks studievoorlichting in Suriname aan potentiële studenten om hen te inspireren voor een studie in de techniek in Delft. Dit doet zij op alle hierin geïnteresseerde VWO-scholen en op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Voor de nieuwe studenten wordt aan het begin van elk collegejaar een educatief evenement georganiseerd om hen zodoende in de gelegenheid te stellen met ouderejaars mede eerstejaars studenten te socialiseren. Door het college jaar heen organiseert zij tal van evenementen, welke zowel educatief als recreatief kunnen zijn. Occasioneel doet zij dit in samenwerking met andere verenigingen van overeenkomstige aard. SUBEST Delft heeft als doel de Surinaamse studenten een steun in de rug te bieden tijdens hun studententijd in Nederland. Dit draagt bij aan de algehele ontwikkeling van de studenten op sociaal, maatschappelijk en educatief gebied. Daarnaast bevordert zij de saamhorigheid onder de Surinaamse studenten gemeenschap in Delft en biedt zij de mogelijkheid om als (Surinaamse) student in Nederland een bijdrage te leveren aan het studiesucces en integratie in Nederland voor (aankomende) studenten.

SUBEST Delft

Type
Fraternity

Target audience
Bachelor/Master/PhD/PD Eng